Confraria de Sant Magí (1940).

2003 2003

El Retorn del Calvari (1941/1944) de Joan Salvador Voltas.

1941 2004
2007
2007 2007