Germandat Sant Ecce Homo (1871/1980).

Germandat
Sant Ecce Homo
2003
Germandat
Sant Ecce Homo
2003

Ecce Homo de Josep Rius (1917) i d'Emili Solé i Carcolé (1994).

Ecce Homo
1918
Ecce Homo
2004
Ecce Homo
2007
Ecce Homo
2007

De N.Gurri (1804), de Rafael Casis (1942), de Carles Moya (1946) i de José Mª de Vera (1959).

N.Gurri
1804
Rafael Casis
1942
Carles Moya
1946-1958
José Mª de Vera
1959-1993