Confraria Crist del Bon Amor (1993).

Confraria Crist
del Bon Amor
2003
Confraria Crist
del Bon Amor
2003

Crist del Bon Amor (1996) de M.Mercé Bessó Carreres.

Crist del Bon Amor
2003
Crist del Bon Amor
2007
Crist del Bon Amor
2007
Crist del Bon Amor
2007

Ntra. Sra. de la Amargura amb Sant Joan Evangelista (2006) de J. Méndez Lastrucci.

Ntra. Sra. de la Amargura
amb Sant Joan Evangelista
2008
Ntra. Sra. de la Amargura
amb Sant Joan Evangelista
2008