Associació La Salle (1907).

Associació La Salle
2003
Associació La Salle
2003

L'oració a l'hort (1911-1939/1942) d'Agulló (1911) i de Messeguer-Rius (1942).

L'oració a l'hort
1935
L'oració a l'hort
2004
L'oració a l'hort
2006
L'oració a l'hort
2006

Prendiment de Jesús (1931-1935) de Josep Llimona.

Prendiment de Jesús
1935

Vetlleu i pregueu (1943) de Claudi Rius.

Vetlleu i pregueu
2003
Vetlleu i pregueu
2006
Vetlleu i pregueu
2006


IX Congrés Getsemaní (14/10) per Associació d'Antics Alumnes de La Salle.

IX Congrés Getsemaní
2007
IX Congrés Getsemaní
2007
IX Congrés Getsemaní
2007
IX Congrés Getsemaní
2007
IX Congrés Getsemaní
2007
IX Congrés Getsemaní
2007