Nova túnica de la imatge del Natzarè (2007).

2007
2007 2007
2007 2007
2007 2007
2007