XI Trobada d'Armats de Tarragona / 250 Anys Armats de Tarragona

Cohort romana.

Capità Manaies
1914
Tambor cohort
1914
Cohort romana
1943
Cohort romana
1965
Cohort romana
2004
Cohort romana
2004
Cohort romana
2009
Cohort romana
2009