Festa Verge del Roser (7 Octubre)

Indiot de Nulles.

Indiot de Nulles
2007
Indiot de Nulles
2007

Gegants Berenguer IV i Petronila (Grup La Mulassa).

Berenguer IV i Petronila
2007


Nans.

Nans
2007
Nans
2007
Nans
2007
Nans
2007
Nans
2007
Nans
2007
Nans
2007

Ntra. Sra. del Roser.

Ntra. Sra. del Roser
2007
Ntra. Sra. del Roser
2007
Ntra. Sra. del Roser
2007