Festa de Sant Roc (2009)

Al Cos del bou
2009
Al Cos del bou
2009
Nano Caleto
2009
Gegants i Nans infantils
2009
Gegants i Nans infantils
2009
Maginet de les Timbales
2009
Gegants
2009
Maginet de les Timbales i Nano Caleto
2009
Negrito
2009
Negreta
2009
Gegant
2009
Geganta
2009
Gegants Vells Mercería
2009
Gegant Mercería
2009
Geganta Mercería
2009
Gegant Plaša Sant Miquel
2009
Geganta Plaša Sant Miquel
2009
Gegant Plaša Sant Joan
2009
Geganta Plaša Sant Joan
2009