L'Institut Comte de Rius (1982-2003).

Salvador Soler Luz
1983
Jornades Tècniques
1987
Antoni Menasanch Estopà
1991
Vista aèria del centre
1991
Antoni Barrufet Puig
1987
70è aniversari
1998
75è aniversari
2003