09/01 : Obres grades del Circ.

09/01 : Jardí Banc Espanya.