Prat de la Riba
1949
Prat de la Riba
2007
Pere Martell
1915
Pere Martell
2003
Casseta Fecsa
1930
Carrer Jaume I
1945
Carrer Jaume I
2003


  • Creuava el carrer Mallorca i per sota dels toriles arribava a les cent escales.
  • Acabava en el port passant pel molí de la farinera.
Carrer Mallorca
1932
Carrer Mallorca
2003
Carrer Mallorca
1930
Itinerari Rec Major
2003
Carrer Mallorca
1955
Itinerari Rec Major
1955
A carrer Ramón y Cajal
1955