Prat de la Riba
1949
Prat de la Riba
2007
Pere Martell
1915
Pere Martell
2003
Casseta Fecsa
1930
Carrer Jaume I
1945
Carrer Jaume I
2003


  • Creuava el carrer Mallorca i per sota dels toriles arribava a les cent escales.
  • Acabava en el port passant pel molí de la farinera.
Carrer Mallorca
1932
Carrer Mallorca
2003
Rec Major
1930
Rec Major
1930
Rec Major
1930
Itinerari Rec Major
2003
Carrer Mallorca
1955
Itinerari Rec Major
1955
A carrer Ramón y Cajal
1955