S. XVII (1600).

Regnat de Felip III.

S. XVII (1600) Felip III


S. XVII (1641).

Regnat de Felip IV.

01 : Baluard Sant Antoni 02 : Baluard Carles V
03 : Baluard Benedicciò04 : Torre Monges (1563) - (2008)
05 : Convent Sant Francesc 06 : Torre Port (1659) - (1785)
07 : Torre Sant Magí 08 : Torre Cabiscol
09 : Torre Paborde10 : Torre Grossa (1563) - (2007)
11 : Baluard Roser 12 : Baluard Mercé
S. XVII (1641) Felip IV
S. XVII (1641) Felip IV


S. XVII (1642).

Regnat de Felip IV.

  • Dibuix d'Ercole Bazzicaluva (1642).
01 : Santa Magdalena de Bell-lloc 02 : Torre Grossa (1563) - (2007)
03 : Muralla Sant Joan (1) - (2) 04 : Torre Arquebisbe (1563) - (2008)
05 : Catedral (1563) - (2007) 06 : Castell Patriarca (1563) - (1200)
07 : Torre Port (1659) - (1785) 08 : Torre Monges (1563) - (2008)
09 : Santa Clara (1563) - (1890) 10 : Santa Ma Miracle (1563) - (1914)
11 : Convent dels Capuxins 12 : Mur Vell
13 : Fortificacions Port 14 : Port
Dibuix d'Ercole Bazzicaluva (1642)


S. XVII (1643).

Regnat de Felip IV.

  • Dibuix de Calbet (1643).
Dibuix de Calbet (1643)


S. XVII (1644).

Guerra dels Segadors (1640-1652).

S. XVII (1644) Guerra dels Segadors


S. XVII (1678).

Regnat de Carles II.

S. XVII (1678) Carles II

S. XVII (1687).

Regnat de Carles II.

  • Torre del Port, Molí, Fortí Reial (inacabat), Convent dels Caputxins.
  • Baluard de Sant Pau, Plataforma de Sant Joan, Baluards de Jesús i de Cervantes.
  • Baluard de Sant Francesc, Mur Vell, Portalet i Baluard Carles V.
  • Portal del Roser, Baluards de Santa Tecla i de Sant Dirac.
  • Baluard de Sant Antoni, Portal de Sant Antoni i Torre de Sant Jeroni.
01 : Convent Caputxins (1785) 02 : Baluard Sant Pau o Francesc
03 : Baluard Sant Joan04 : Baluard Jesús
05 : Baluard Cervantes 06 : Torre Grossa (1563) - (2007)
07 : Mur Vell 08 : Portalet
09 : Baluard Carles V10 : Portal Roser
11 : Baluard Santa Tecla 12 : Baluard Sant Dirac
13 : Baluard Mercé 14 : Portal Sant Antoni
15 : Torre Sant Jeroni (1803)16 : Torre Port (1659) - (1785)
17 : Fortí Reial
S. XVII (1687) Carles II