Sant Pau (1963) de Víctor de los Rios.

Sant Pau
2009


Sant Pau (1966) de Salvador Martorell.

Sant Pau
2009


LLoba Capitalina (1967).

LLoba Capitalina
2009
LLoba Capitalina
2009
LLoba Capitalina
2009
LLoba Capitalina
2011

Darrera visita Franco (6/6/1967).

Darrera visita Franco
1967
Darrera visita Franco
1967


Sepulcre Benjamín de Arriba y Castro (1949-1970).

Sepulcre Benjamín de Arriba y Castro
2011


Josep Pont i Gol (1970-1983) arquebisbe Tarragona.

Josep Pont i Gol
2009


Richard Wagner (1970) de Bruno Gallart.

Richard Wagner
2009

Les Penyes Benéfiques de Maginet, amb J.M. Tarrasa.

Penyes Benéfiques Maginet
1971