1938 (segueix)

1938

Franco amb el general Solchaga, en el front de l'Ebre (19/8/1938).

1938
1938
1938

1939

Situació refugis.

1939