Orgue Barroc de l'Església de Sant Salvador del Vendrell.

Orgue Barroc
2003