Casa del General (S. XIV-XV).

Casa del General
2008

Torre d'en Tintorer (S. XV).

Torre del Tintorero
2007

Casa Balcells (S. XV).

Casa Balcells
2008

Iglésia Nazaret (S. XIII-XIV-XVI).

Iglésia Nazaret
2008