XVI TORNEIG OBERT D’ESCACS ACTIUS

VILA DE SANTA COLOMA DE QUERALT”

XV Circuit Català d’oberts Internacionals (a+/a+)

Diumenge, 3 de juny de 2018 a les 9:30 del matí.

Sistema Suís a 8 rondes (partides a 15’+5”)

Local de joc: Teatre l’Estrella. C/ Montblanc nº 22

 QUADRE DE PREMIS

PREMIS TRAMS PER ELO FIDE RÀPID

HORARI DE JOC

 

1er classificat:  375 € + trofeu

2n classificat:   225 € + trofeu

3r classificat:    140 € + trofeu

4rt classificat:   110 € 

5è classificat:    100 € 

6è classificat:    90 € 

7è classificat:     80 €                      

8è classificat:      75 €   

1r jugador local:   trofeu+ obsequi

1r veterà (1958 i anterior) : 30 € + trofeu

1r sub-16 (2002-2003):  trofeu+obsequi

1r sub-14 (2004-2005):  trofeu+obsequi

1r sub-12 (2006-2007):  trofeu+obsequi

1r sub-10 (2008.…..) :  trofeu+obsequi

TRAM A: 2250-2400

1r       70€ + trofeu

2on    45€

3er 25€

TRAM B: 2100-2249

1r       70€ + trofeu

2on    45€

3er 25€

TRAM C: 1950-2099

1r      70€ + trofeu

2on    45€

3er 25€

TRAM D: 1800-1949

1r      70 € + trofeu

2on    45€

3er 25€

TRAM E: 1650-1799

1r      70€ + trofeu

2on    45€

3er 25 €

TRAM F: ELO inferior a 1650

1r 70€+trofeu

2on 45€

3er 25€TTTT

 

 

 

Diumenge 3 de juny

 

Matí:

Ronda 1:   09:30 h.

 

Tarda:

Ronda 5:   16:00 h.

 

 

Premis Trams d’ELO: El jugador sense elo Fide ràpid se li assignarà el tram corresponen al seu ELO català ràpid menys 100 punts. Aquesta norma no afecta al rànquing inicial.

EL TORNEIG SERÀ EVALUAT PER ELO FIDE i ELO CATALÀ de RÀPIDES

INSCRIPCIONS:

Sèniors:                          17€

Sub-16 i Veterans:         12€

Es considera jugador/a Sub-16 el/a nascud/a l’any 2002 i posteriors

Es considera jugador/a veterà/na el/a nascud/a l’any 1958 i anteriors

Els jugadors d’ELO Fide/Català ràpid igual ó superior a 2350 tenen inscripció gratuïta

Inscripció gratuïta per a tots els campions de Catalunya 2018 (absolut i per edats, masculí i femení)

Inscripcions a:

E.MAIL:   scqescacs@gmail.com

646156018 Cisco Solà    654095338  Salvador Barrot 659961519 Joan Àngel Vidal         

Tancament d’inscripcions:              dia 1 de juny a les 23:59 hores

 Organitza:

Associació d´Escacs Santa Coloma de Queralt.

Col·laboradors:

Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Amb el suport de:

Federació Catalana d´Escacs – Delegació de Tarragona

BASES  DEL  TORNEIG

1.                  Torneig obert a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor.

2.      El sistema de joc serà un suís a 8 rondes . Els emparellaments es realitzaran informàticament.

3.      El ritme de joc serà de 15 minuts per jugador/a + 5 segons per jugada des del primer moviment.

4.      El jugador que no es presenti a una ronda, sense justificació i a criteri de l’organització, serà eliminat del torneig. El jugador que es presenti desprès de la caiguda de bandera, perdrà la partida, tret que l’àrbitre decideixi un altre cosa. L’absència a dues rondes comporta la retirada del torneig. Els jugadors retirats o eliminats perden tots els drets que li otorguen aquestes bases.

5.      Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dintre com fora de les instal·lacions esportives.

6.      Local de joc: Teatre L’Estrella. SANTA COLOMA DE QUERALT

7.      El local està adaptat per a persones amb discapacitat física,segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

8.      Dia de joc: 3 de juny de 2018 (Diumenge). Mati (9:30) i Tarda (16:00)

9.      El torneig serà evaluat per ELO FIDE RÀPID i ELO CATALÀ RÀPID

10.  El rànquing es publicarà a la sala de joc. Es farà per ELO FIDE RÀPID i en el seu defecte s’aplicarà el elo Fide Standard. S’admetran reclamacions al mateix fins a les 12:00 hores del dia 3 de juny de 2018.

11.  Desempats : 1) Resultat particular

                  2) Buchholz Total amb ajust Fide de contrincant virtual

                  3) Perfomance Recursiva (54)

4) Sorteig

S’aplicaran per aquest ordre

12.  No està permès fer servir telèfons mòbils dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. El fet de sonar el telèfon del jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

13.  Es farà us de rellotges digitals per un millor control i supervisió dels temps de joc dels participants. S’aplica l’APÈNDIX A: ESCACS RÀPIDS de les Lleis del Escacs i lo establert en l’apartat A4.

14.  Aquest torneig es regeix per les normes del XV Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs “GRAN PREMI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA” en la categoria “a+” i ”a+” ( http://escacs.cat/index.php/presentacio ).

15.  Hi ha un imprès oficial de reclamació de la F.C.E. a disposició dels participants. Totes les reclamacions es faran per escrit, s’entregaran al director del torneig, abans de publicar l’aparellament de la següent ronda o en el termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

16.  Les decisions de l'Àrbitre Principal seran inapel·lables. Les reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre principal no impediran el desenvolupament de la competició i seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats.

17.  Director del Torneig:                Salvador Barrot Farré     

Àrbitre Principal:                     Josep M Camell Jané  (A.F.)

Àrbitre Adjunt:                     Francesc Solà Sendra (A.C.)

18.  L’import de la inscripció s’abonarà abans de la primera ronda. Els jugadors que no hagin abonat la inscripció podran ser retirats a la segona ronda.

19.  El lliurament de premis es durà a terme al finalitzar l’última ronda i serà obligatòria la presència dels jugadors premiats

20.  Els premis i trofeus no seran acumulatius i s’entregarà el de quantia més gran. Si un jugador pot accedir a dos trofeus, l’organització li assignarà el que cregui convenient.

21.  L’import dels premis s’entregarà per rigorós ordre de classificació. No seran, per tant, divisibles.

22.  Els premis no lliurats es consideraran perduts.

23.  L’organització es reserva el dret d’admissió, així com el de modificar l’import dels premis depenent del nombre d’inscripcions. Els premis definitius es comunicarà abans de començar la competició.

24.  Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs

25.  Tot allò no previst en aquestes bases es resoldrà d’acord amb la reglamentació de la Fide i FCE.

26.  Els jugadors autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjants de comunicació que l’organització consideri adients per la difusió de l’esdeveniment.

27.  La participació en aquest torneig comporta la total acceptació d’aquestes bases.