. .

Serveis Administratius i Comptables

.
. .
   
.
.
.
.
 
 
Alta al Règim Especial  d'Autonoms per...
 
Els estudiants universitaris que  donen classes particulars : s'han de fer autonoms?
 
 No seria procedent si aquesta dedicació és conyuntural, d'escasa significació econòmica, tal com succeix quan un estudiant dona clases particulars per exemple en vacances  i  per proveir-se d'una ajuda personal per a gastos.Questió molt diferent seria si la dedicació a la impartició de classes és de caràcter habitual, personal y directa, de manera que aquesta impartició de  es fa de manera  de convertir aquesta impartició de classes d'ensenyanza en una professió.I és en  quest cas, obligatoria la incorporació al règim d'autonoms.

 

 
Serveis Administratius i Comptables

 

sadmcomp@tinet.org

a plana d' inici


. .
.. . . ..
. .. . .