Inici
Els Nostres Llibres
El Perquè
El Perquè

EL PERQUÈ D'UNA BIBLIOGRAFIA

 Els primers articles es remunten als anys 1983 i 1986, però no és fins l'any 1988 quan emprenem una tasca conjunta de recerca que comporta sovint la corresponent publicació. El 1998, quan se celebraven deu anys dels primers articles, ens plantejàrem una compilació de la nostra obra atenent dos factors que incidien negativament en el seu coneixement: per una banda, la dispersió geogràfica dels escenaris objecte d'estudi (terres de Girona, terres de Lleida i de Tarragona, en especial les viles de naixença, Montblanc i La Selva del Camp); i en segon lloc, les dificultats de localització de les revistes dels centres d'estudis.

 Presentem un índex que permet recuperar la informació per diversos camps: temàtic, data publicació, geogràfic i cronològic. Ens hauria agradat incorporar alguns textos complets dels articles, però de moment la manca de mitjans ens impedeix de fer-ho. Ara bé, si algú està interessat en un article en concret amb molt de gust l'hi farem arribar per correu postal, només cal que ens ho comuniqui a l'e-mail rpuig@tinet.fut.es

 Al llarg d'aquests anys hem dedicat la nostra atenció a la història de l'època moderna, i sobretot del segle XVIII. Una de les característiques comunes dels nostres treballs és la recerca documental de primera mà, sovint documentació notarial, però també eclesiàstica i municipal, i l'intent de contrast entre aquestes. Aquest tret fa que els temes siguin a voltes novedosos, amb poca bibliografia anterior, la qual hem intentat sempre que fos el màxim de completa. Una altra és el marc on està englobada la investigació, formant part de l'anomenada i a voltes menystinguda història local. Una tercera és l'interès que hem tingut per l'home quotidià, per la vida del poble més que no pas pels fets històrics trascendents o l'evolució de les institucions. Així, ens hem deturat en aspectes que afectaren directament els homes i dones d'ara fa dos-cents anys, que no són pocs. El resultat és una bibliografia variada en quant a matèries, però sempre amb un nexe comú, hereva de la història total ja passada de moda. Vegem quines han estat.

Dins la història econòmica hem centrat els estudis en l'explotació dels recursos naturals per part de l'home: l'aigua, el bosc, el mar, la terra… i la protoindústria generada per aquesta, com els pous de gel, els molins (fariners, de paper i d'oli), els forns de rajoles i vidre, etc. La història agrària l'hem tractat en profunditat en monografies de pobles i en articles diversos, centrada a partir de cadastres i capbreus.

 No hem oblidat la història social, a través de la demografia històrica, amb dedicació a les migracions interiors, i disciplines paral·leles com la història de l'alimentació o de la medicina, l'educació, l'onomàstica i la genealogia, sense oblidar les minories ètniques, com els gitanos.

 Un altre gran bloc és la història de les institucions, tant públiques com privades. Destaca el municipi, els recursos i l'endeutament de les hisendes locals. Així mateix hem dedicat esforços a conèixer amb profunditat els gremis i les confraries a l'Antic Règim i, més avançat en el temps,  l'associacionisme del segle XX  i la història militar (lleves, substituts i guerres). Una part important de les nostres energies s'han dedicat a la història de l'Església, a la religiositat, a l'economia, a l'art… La institució notarial al llarg dels segles mereix dos llibres i diferents articles.

 La història de l'art, en les tres vessants d'arquitectura, escultura i pintura, ha estat també del nostre interès, més que no pas per a fer aportacions a la crítica artística, sinó per a donar a conèixer l'autoria de determinades obres i datar-les a partir dels contractes notarials.

 Finalment, hem fet petites incursions al segle XX, en la premsa històrica, la guerra civil i la repressió franquista.

 Un bloc el formen els articles relacionats amb l'àmbit laboral propi, l'arxivística, sempre amb l'ànim de divulgar fons documentals dipositats en arxius a l'abast dels investigadors.

 

 Qualsevol suggeriment o opinió seran benvinguts, a la vegada que ens comprometem a contestar totes les demandes d'informació que se'ns sol·licitin. Es pot accedir a bona part dels articles referits a la Biblioteca Pública de Tarragona (c/Fortuny, 30. Tel. 977 240544. Pàgina web: biblio.fut.es (catàleg. Fons local) i a la Biblioteca de Catalunya a Barcelona (c/Hospital,56, 08001 Barcelona. Tel. 93 2702300. Pàgina web: gencat.es/bc). Una biblioteca especialitzada en els temes d'art és la Biblioteca General d'Història de l'Art (C/Comerç, 36 de Barcelona. Tel. 93 2681244. És la del Museu d'Art de Catalunya). Referent als articles i llibres sobre arxivística són recollits pel CIDA (Centro de Información Documental de Archivos) (Avda. Juan de Herrera, 2 4ª. Planta. 28040 Madrid). També és interessant consultar el catàleg col·lectiu de les biblioteques universitàries catalanes a Internet.

 

 

[Inici] [Els Nostres Llibres] [El Perquè]