Tema 7 Polimorfisme Molecular: Evolució


[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

Andean fossils push back the age of origin for modern ecosystems and species' lineages Un article de BioSciens
Australian Museum, Vertebrate Division : Evolutionary Biology Section

BioCatalog - Phylogeny Un Catàleg de programes de Biologia molecular
BioList - Phylogenetic Systematics
Biologia y Evolucion discussion list
Biological evolution Principia Cybernetica Web philosophical
BioMOO Ecology & Evolution Journal Club
Biosystematics "solutions" (especially the new Cladisto-Eclectric Methodologies) Biologia de l'evolució i clasificació pel segle XXI segons en Ken Kinman

CEEB Center for Ecology, Evolution and Behavior Universitat de Kentucky
Centre for Ecology and Evolution El Centre de recerca i ensenyament format pel Colegi Universitari de Londres i l'Institut de Zoologia de Londres
Centre for Evolutionary Research (CER) L' Australian Museum, Condueix i promou programes de recerca en sistematica basats en estudis gilogènics, especificament en mecanismes, patrons i mètodes filogenètics.
Charles Darwin and Darwiniana Exibició online dels "items" a la C. Warren Irvin, Jr., collection
CLASS-L "Discusinon list" de clasificació i filogenia
Compare 1.0b Programa comparatiu d'anàlisis filogenètic, Universitat d'Oregon
CSUBIOWEB Evolution

Darwin Day & Tennessee Darwin Coalition Fondada per mantenir els estandarts d'honestitat intelectual i preservar la integritat de les genuïnes preguntes científiques en escoles amb una particular referència a la teoria Evolutiva.
Darwin-L Web Server
Darwin's Origin of Species L'Origen de les Espècies complert "online"
Darwin-Wallace 1858 Paper on Evolution
David K. Jacobs Laboratory evolutionary perspectives of developmental genetics of invertebrates Perspectives evolutives del del desenvolupament genètic dels invertebrats
Dictionary of Darwinism and of EvolutionEn englès i francès, Presses Universitaires de France
DNA to Dinosaurs exhibit Field Museum of Natural History

Ecology and Evolution Community Archive Accés per web als continguts del sunsite ftp
Ecology & Evolution at SUNY Stony Brook
Ecology and Evolution at University of Northern Illinois
Ecology and Evolution at University of Oregon Informació acadèmica
Ecology & Evolutionary Biology at UCI Universitat de California Irvine, informació acadèmica, etc.
Ecology and Evolutionary Biology (EEB) at Brown University Folletí, recerca i informació acadèmica.
Ecology and Evolutionary Biology at University of Connecticut informació departamental
Ecology and Evolutionary Biology (EEB) Department Universitat d'Arizona
Ecology Evolution and Systematics at Yale informació acadèmica
Ensatina eschscholtzi: speciation in progress a classic example of Darwinian evolution, this lungless salamander is now in the process of splitting into two or more species by means of gradualism Un clàssic exemple d'evolució Darwiniana, aquesta salamandra es trova actualment en un procés de divisió en doues o més espècies.
European Society for Evolutionary Biology
Evolution Revista internacional d'evolució orgànica publicade per la "Society for the Study of Evolution"
Evolution Texte i imatges que demostren la teoria de l'evolució dels mamifers superiors (incluït l'home) a partir d'organismes simples.
Evolution WWW Virtual Library
Evolution and Behavior - University of Chicago Tòpics de recerca i colecció de Links
Evolution of Living Organisms
Evolution : theory and history UCMP de Berkeley
Evolution of Bears
Evolution Update Per estudiants i profesors de biologia, conté noticies i articles relacionats amb la biologia de l'evolució.
Evolutionary/ geological timeline Arxiu ascii
Evolutionary/ geological timeline Arxiu dvi, requereix visualitzador
Evolutionary Computation Revista quaternal d'aspectes teòrics i pràctics d'evolució computacional.
Evolutionary Relationships Among Protozoa
EvolveIT Basat en el web. Simulació computacional interactiva, disenyada per ensenyar els conceptes bàsics de la selecció natural, mecanismes d'especiació i comunicar l'importància del temps en els procèssos evolutius.
Extinction debate on human -caused mass extinction Debat sobre la extinció causada per humans

First Appearances of Metazoans UCMP Berkeley exhibit
Fossil Evidence for Human Evolution in China

Genetics, Selection, Evolution INRA & CNRS, revista internacional de recerca en evolució animal
Glossary of Phylogenetics Terms UCMP Berkeley

Hall of Evolution University of Michigan Exhibit Museum
Hitch-Hiker's Guide to Evolutionary Computation Compendium de links a algoritmes genètics, programació genètica i en evolució, vida artificial i automates cel.lulars
Human Behavior & Evolution Society (HBES)
Hominid Species Timeline Washington State University
Hypochord development and evolution

International Society for Evolutionary Protistology
Internet Science Journal - Evolution
Introduction to Phylogeny UCMP Berkeley exhibit
Introduction to the Vendian Period Els primers organismes de la terra, UCMP Berkeley exhibit

James Hanken Lab: Evolution Development & Morphology University of Colorado
Johns Hopkins University School of Medicine Functional Anatomy and Evolution Program
Journal of Evolutionary Biology Revista de l' European Society for Evolutionary Biology
Journal of Human Evolution Publicació academica
Journal of Molecular Evolution
Journey into Phylogenetic Systematics El món dels cladistes , UCMP Berkeley exhibit

Kluge's Phylogenetic Literature Database Cerca, Willi Hennig Society

Mark Smucker's Evolutionary Computation and Artificial Life Page
Mathematical model for mass extinction
Mindell lab University of Michigan Teoria i pràctica de la sistemàtica molecular i evolució d'animals i virus, particularment filogenia molecular i evolució de ocells, non-avian reptiles, peixos perciformes i retrovirus paràssits de ocells i primats.
Molecular Phylogenetics and Evolution Publicació academica

Organismic and Evolutionary Biology Harvard
Origin of animal body plans Article d l' American Scientist de Mars Abril de 1997
Origin Of Life Aspectes astronòmics, químics i biològics
Origin of Species Recursos en teoria evolutiva
Origins of Humankind human evolution internet resource guide Guia de recursos a internet sobre l'evolució humana.
Origins Of Mankind (Paleoanthropology, Human Evolution & Prehistoric Man) Evolució dels hominids
Overview of Human Origins Teories sobre l'evolució humana, curs de la Washington State University
Oxygen pulse and the evolutionary expansion of the metazoans

Paleo Ring Colecció de "web sites" i pàgines dedicades a la paleontologia i l'evolució.
Paleontology and Evolution at Yale Informació academica
PHYLIP Paquet de deducció filogenètica
Phylogenetic analysis software (treecon, phylip, mega etc) Sumaris descripcions i els paquets
Phylogenetic Investigator
Phylogenetic Tree Construction
Phylogenetics on the Web links to sequence search engines and related sites Links a una serie de motors de cerca i llocs relacionats.
Phylogenetics Meetings UCMP Berkeley listing
Phylogenetics Resources UCMP Berkeley
Phylogeny of the Annelida and allies some of the recent papers relating to classification within and around the Annelida Alguns dels recents papers relatius a la classificació dels Anelits
Phylogeny of Life and the Accomplishments of Phylogenetic Biology RTG Symposium abstracts
Princeton Department of Ecology and Evolutionary Biology Informació academica

Quantitative genetics (incl evolutionary issues) resource book University of Arizona

sci.bio.evolution
SciCentral: Best Evolution & Paleontology Directories
Segmentation and vertebrate origins abstract of paper by C. Lundberg
Society for Molecular Biology and Evolution (SMBE)
Society for the Study of the Origin and Evolution of Life (SSOEL) Japo
Some classics on evolution de la University of Bergen: Darwin, Wallace etc
SunSite Gopher Ecology & Evolution section University of North Carolina & Sun Microsystems Oficina d'informació Tecnològica
Systematics and evolution research group University of Alberta

Talk.Origins Archive newsgroup dedicat als origens fisics i biològics de la vida
Teaching About Evolution and the Nature of Science Llibre per proveir als educadors dels Estats Units amb eines per ajudar a integrar llissons sobre la teoria sientífica amb la biologia basica per a nens fins a grau 12
TREECON a package of programs for construction & drawing of evolutionary trees based on distance data for IBM PCs Un paquet de programes per a la construcció i el dibuix d'arbres d'evolució basats en les dades de distància (per a PC)

Tulane University Department of Ecology, Evolution and Organismal Biology (EEOB)

UCMP Berkeley Glossary: phylogenetics terms
UCMP Berkeley web exhibits in evolution topic index
University of Arizona Dept of Ecology and Evolutionary Biology Informació Acadèmica
University of Connecticut Department of Ecology and Evolutionary Biology Informació departamental
University of Minnesota Ecology Evolution and Behavior Department
Usenet talk.origins newsgroup archive

Web Time Machine UCMP Berkeley
Works of Charles Darwin
WORMWOOD Recusos de filogenia en nemàtodes
Zoological Institute St Petersburg Laboratory of Evolutionary Morphology


 Introducció

Tema 2

 Tema 3

Tema 4

Tema5i6

 Tema 7

  Presentació

 Buscadors

  Truks :)

  Aprofitant...
 Gracies a  Software