Aprofitantl'ocasió...


 

 

 

Aprofitant l'ocasió de tenir una pàgina de web sobre Biologia, i donat la meva pertinença al consell d'estudiants de la facultat de ciències, voldria exposar alguns problemes amb els que ens trovem els estudians.


 Introducció

Tema 2

 Tema 3

Tema 4

Tema5i6

 Tema 7

  Presentació

 Buscadors

  Truks :)

  Aprofitant...
 Gracies a  Software