Bases del 81è. CONCURS de PESSEBRES

 

1.- Modalitats
Pessebres infantils :
- Fins als 9 anys
- Dels 10 als 14 anys

Pessebres familiars :
- Familiar popular: és el realitzat amb elements naturals i sense limitació de mides.
- Familiar artístic: serà el construït amb elements de creació artística pròpia i sense limitació de mides.

Col·legis/instituts:
- Cal que presentin un pessebre de tipus popular o artístic. Només s'admetrà un sol pessebre per col·legi.

Entitats:
- Hauran de presentar un pessebre popular o artístic.

Aparadors:
- Es premiaran els establiments que exhibeixin la millor al·legoria del pessebre en un lloc preferent del seu aparador comercial.

2.- Premis. Tots els participants de la categoria infantil rebran una medalla, mentre que per a la resta de categories s'estableixen tres premis. A més, a tots els concursants, se'ls farà lliurament d'un diploma de participació en el concurs.

3.- La inscripció al concurs es formalitzarà del 12 al 23 de desembre de 2009, a excepció de la modalitat de col·legis/instituts que s'haurà de fer abans del dia 17 de desembre, a qualsevol dels següents establiments:
- Bar l'ermita, Rambla Vella, 76
- Ribes Art, c/ Méndez Núñez, 10
- Estanc Núria, avda. de Catalunya, 23
- Seu social de l'Associació Pessebrista, Rambla Nova, 25 (baixos c/Girona)

4.- El jurat estarà constituït per persones idònies, designades per la Junta Directiva de l'Associació Pessebrista de Tarragona, que donarà a conèixer el resultat del concurs oportunament. El seu veredicte serà inapel·lable i podrà declarar deserts els premis que no reuneixin suficient qualificació. Es reserva el dret de canviar la modalitat dels pessebres presentats a concurs.

5.- La visita del jurat La visita del jurat al domicili dels pessebristes inscrits, es farà durant els dies 28, 29 i 30 de desembre de 2009, entre les 5 i les 9 del vespre. La visita als col·legis es farà durant els dies 17, 18 i 21, en horari lectiu. Els pessebres no visitats per absència seran considerats, en última instància, fora de concurs.

6.- La qualificació del jurat serà establerta segons la puntuació donada a cada pessebre pels conceptes de: primer terme, paisatge, cel, perspectiva, llum, color i composició.

7.- Nota. Tota inscripció al concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases i podrà ser refusada l'admissió de pessebres que no s'ajustin al noble fi d'aquesta convocatòria.