[Explicació de cada pàgina (PRINCIPAL)]

[Jo] [Arts marcials] [Altres esports] [Pais] [Descargues] [Dibuixos] [Cites i refranys]
[Amics] [Links interessants] [Xat] [Ajuda HTML] [Servei Militar] [Promocionar] [Pàgines Família]


LESIONS

Lesions de Judo
     Les lesions més freqüents d'un Judoca són les fractures dels dits de les mans i dels peus, a més a més de l'anomenada orella de col-i-flor o orella de lluitador.
     També apareixen lesions als avant braços com el colze de tenista, colze de golfista o colze de llançador de javelina, que per evitar la seva reaparició podem utilitzar un protector "rod laver"
     A cada caiguda s'exposa el perill de sofrir una laxitut o separació de l'hombro, tot i que a vegades es pot arribar a sofrir una fractura de clavicula, que tarda 3 setmanes a curar-se, però que no es pot tornar a fer esforç fins al cap de 6 setmanes.
     Els cops al tòrax poden fracturar les costelles, no és molt greu, sols fa mal al tossir, al riure...
     És molt convenient, en països càlids, ingerir molt líquid i afegir a la dieta un suplement de sal per a l'equilibri hidrosalí, sobretot abans d'una competidió llarga.

 

Lesions de Kung-fu
     La majoria de lesions són al cap, per tant, es poden evitar amb un casc i un protector bucal (millor si és fet a mida). La lesion més freqüent és la orella de col-i-flor o orella de lluitador.
     La pitjor lesió pot vindre a conseqüència d'un KO, ja que es pot quedar "sonat", perque els danys soferts per les neurones són irreversibles i ocasionen canvis de personalitat, per això, s'han establert uns períodes de descans i observació:
  • 1er KO= 28 dies sense fer res.
  • 2on KO= 84 dies sense fer res.
  • 3er KO= Un any sense fer res.


DEFINICIONS, SÍMPTOMES, CAUSES I TRACTAMENTS:
Orella de col-i-flor / Orella de lluitador.
     És un hematoma entre la pell de l'orella i el cartil·leg. Se li ha d'aplicar gel com més aviat possible, si la inflamació perdura al cap de 24h, una crema d'enzims pot ser útil. Treure la sang mitjançant una agulla, que reduirà el mal i evita una deformació permanent. A vegades es necessita cirurgia plàstica.
Colze de tenista.
     És la inflamació de la inserció dels músculs de l'avant braç (prono-supinadors) amb l'húmer. Produeix dolor al colze per la part superior. Es produiex en els moviments de prensió amb el colze flexionat. Es necessita repòs, gel, compresió, elevació, analgèsics, anti-inflamatoris, hidrocortisona, ultrasons i massatges. Pot necessitar-se intervenció quirúrgica. Quan desapareixi el dolor, exercitarem el múscul a base de girs de munyeca. No aixecar pesos amb el palmell de la mà amunt.
Colze de golfista / Colze de llançador de javelina.
     Inflamació a la cara interna del colze. Provocada per l'estirament i esforç continuat del múscul. Causa dolor al doblegar o estirar forçadament el colze i la munyeca. Es necessita repòs, gel, compresió elevació, anti-inflamatoris, ultrasons, corticoides. Rarament cirurgia per lliberar el tendó. Pot durar varis mesos.
Sport injuries handbook
Amanuensis Books Limited, 1987


Per cualsevol comentari dirigiu-vos a la pagina FORMULARI.


[Explicació de cada pàgina (PRINCIPAL)]

[Jo] [Arts marcials] [Altres esports] [Pais] [Descargues] [Dibuixos] [Cites i refranys]
[Amics] [Links interessants] [Xat] [Ajuda HTML] [Servei Militar] [Promocionar] [Pàgines Família]

Pàgina creada i dissenyada per :
creacio de webs
Última modificació: 9-Maig-99