PROGRAMARI INFORMÀTIC EN CATALÀ
Actualització de 20/7/1996 (circular de la xarxa de Normalització Lingüística)

Feu clic aquí per veure la relació de noms i adreces de contacte d'empreses fabricants

Aquesta relació aplega els productes del programari informàtic en català disponibles actualment en el mercat (tant si s'han acollit al Decret 322/1992 (Generalitat de Catalunya), de normalització lingüística de productes informàtics, com si no s'han acollit).

La taula inclou el nom o la sigla dels paquets i el nom de l'empresa fabricant.

Ens hem cenyit estrictament al programari; no hi ha, doncs, altres productes en suport informàtic. Per aquest motiu no s'hi inclouen els diccionaris (sí, en canvi, els correctors, per la seva vinculació amb els tractaments de textos). Tampoc no s'hi han inclòs, per exemple, productes orientats a l'aprenentatge (d'informàtica o d'altres matèries).Contingut:
Sistemes operatius i llenguatges de programació

Macintosh 7.1 Apple
Macintosh 7.5 i 7.5.3 Apple
DG/UX rev. 5.4 Data General
Gigital Unix Digital
HP-UX 9.0 Hewlett-Packard
AIX RS/6000 IBM
Win-Logo Idealogic
Windows 95 Microsoft
Solaris Sun


Processadors de textos i autoeditors

Lotus AmiPro 3.1 Lotus
Word 6.0 Microsoft


Correcció gramatical, traducció i terminologia

 • Correctors i verificadors ortogràfics

  VO català del Pagemaker Adobe
  VO català del Framemaker Adobe
  WordVer 2..0 DGEC
  WORDCORRECT 2.0 DGEC
  ADHOC Generalitat de Catalunya
  DO català de l'Office/370 IBM
  DO català de l'OfiVision/400 IBM
  DO català del Display/Write IBM
  VO del Lotus Lotus
  CO català del Word 6.0 Microsoft


 • Traductors i gestors de traducció

  TranslatorManager/2 IBM
  Ítaca (en preparació) Incyta


 • Gestors i difusors de terminologia

  MultiTerm'95 Trados
  MultiTerm Diccionari Trados


  Fulls de càlcul

  Excel 5.0 Microsoft


  Bases de dades

  Oracle 7 Oracle
  Oracle: Forms, Reports i SOL*Plus Oracle
  Oracle Data Browser Oracle


  Entorns gràfics

  ConfoDesk 4.0 Siemens-Nixdorf


  Ofimàtica i gestió de documents

  ImageWorks Classic (gestió de documents) Bull
  FlowPath (flux de treball) Bull
  Gaudí-Sys (utilitats) SPAI
  Gaudí-Sical (comptabilitat) SPAI
  Gaudí-SID (informació per a directius) SPAI
  Gaudí-Patrimoni SPAI
  Gaudí-Nòmina/Gestió de Personal SPAI
  Gaudí-Gestió Tributària/Recaptació SPAI
  Gaudí-Padró Municipal/Estadística SPAI
  Gaudí-Registre d'entrades i sortides SPAI
  Gaudí-Secretaria SPAI
  Gaudí-Gestió d'expedients SPAI
  Invesdoc 6.0 El Corte Inglés


  Comunicacions i emuladors

  TS-FAX APD
  FDSTerm Eng. Soft.


  Aplicacions sectorials

 • Administració pública

  SIGAP Absis
  CGAP (comptabilitat) Absis
  Genesys (administració local) Audifilm
  DDEXPE (gestió d'expedients) Didaktos
  Comptabilitat (administració local) PH Systems
  Recaptació (administració local) Ph systems
  Impost de vehicles Ph Systems
  IAE (administració local) Ph Systems
  IBI Urbana /administració local) Ph Systems
  IBI Rústica (administració local) Ph Systems
  Liquidacions d'IBI (administració local) Ph Systems
  Padró d'escombraries (administració local) Ph Systems
  Padró d'aigües (administració local) Ph Systems
  Padró d'habitants (administració local) Ph Systems
  Plusvàlues (administració local) Ph Systems
  Registre d'entrades i sortides (admin. local) Ph Systems
  Gestió d'actes (administració local) Ph Systems
  Gestió de multes (administració local) Ph Systems
  Gestió d'expedients (administració local) Ph Systems


 • Agricultura, ramaderia i pesca
  Gestió per a escorxadors centrals Absa
  Gestió de confraries de pescadors Clau informàtica


 • Assegurances
  Forbroker (gestió d'assegurances) Gecose
  Fastbroker (gestió d'assegurances) Gecose
  GESMUTUA (gestió de mútues) Informàtica Mèdica
  Apensoft (gestió d'assegurances) Valen


 • Comerç i indústria
  Gestió per a mercats de fruites i verdures Absa
  Ditienda (concessionaris i tallers de l''autom.) Dimoni
  Diauto (concessionaris i tallers de l'automòbil) Dimoni
  Ditaller (Tallers de reparacions de l'automòbil) Dimoni
  Dinstala (empreses instal.ladores) Dimoni
  MMServere (xarxes de distribució d'aigua) Valen
  GNSCADA (control de paràmetres exteriiors)Valen


 • Cultura
  Amanda Museu ADEIM
  Amanda Teatre ADEIM
  M-DOC & MANEGA-DOC (biblioteques i centres documentals) ADDA
  Tinlib (biblioteques) Unisys
  VTLS (biblioteques) VTLS


 • Construcció i habitatge
  Gestió de peresonal i pressupostos d'empreses constructores Absis
  Estim:ITEC (construcció) ITEC
  Cost:ITEC (construcció) ITEC
  Cost:Itec Bàsic (construcció) ITEC
  Cond:Itec (construcció) ITEC
  Compar:Itec (construcció) ITEC
  Plan:Itec (construcció) ITEC
  Cert:Itec (construcció) ITEC
  Desv:Itec (construcció) ITEC
  Manten:Itec (constyrucció) ITEC
  Ús:Itec (construcció) ITEC


 • Empreses (en general)
  DDCONTA (comptabilitat) Didaktos
  DDFACTU (facturació) Didaktos
  Diconta (gestió comptable i financera) Dimoni
  Mòdul moneda estrangera Dimoni
  Mòdul immobilitzat Dimoni
  Mòdul de control de les despeses Dimoni
  Ecofin (comptabilitat) Gam-c
  Logic Plus 1 (comptabilitat) Logic Control
  Logic Plus 2 (comptabilitat) Logic Control
  Control de presència de personal Spec
  Barbro (estadística i màrqueting) Tesi
  MAGM (gestió de magatzems) Valen
  Pymesoft (comptabilitat, facturació, magatzem) Valen
  Sistema Garbí (comptabilitat general) Vent Software
  Sistema Mestral (facturació i clients) Vent Software
  Sistema Tramuntana (estocs i magatzems) Vent Software
  Sistema Llevant (comptes i proveïdors) Vent software


 • Estadística
  SPSS 6.1. (estadística) CIES


 • Hoteleria
  DDACAMPI (gestió de càmpings) Didaktos
  DDHOTEL (gestió d'hotels) Didaktos


 • Sanitat
  PICIS (gestió de clíniques) CliniSoftware
  GESDEN (gestió de clíniques dentals) Informàtica Mèdica
  GESMEL (gestió de departaments de medicina laboral) Informàtica Mèdica
  APOLONIA (gestió de laboratoris protèsics) Informàtica Mèdica
  GESMED (egestió de consulta mèdica) Informàtica Mèdica
  GMH (gestió hospitalària) Valen
  Medisoft (gestió de consulta mèdica) Valen


 • Geografia, territori i urbanisme
  Ascodes-Audigis (sistema d'informació) geogràfica/territorial) Audifilm
  Sistema d'informació urbanística Cronos
  SIRT (territori) IMSA
  Natural Geographic Software AG