LITERATURA

LITERATURA, TEATRE I TEMES AFINS


Tu Libro: la llibreria de gais i lesbianes
La Botiga Virtual dels llibres en Català
La Biblio: biblioteca de textes electrònics
Textes electrónics a la Web estructurats en áreas o asignaturas, práctic pera estudiants i profesorat.
El Quixot on-line
La Regenta on-line
Rayuela Libros, Una llibrería especialitzada en Art, Arquitectura, Cine i Fotografía
Cerca de llibres en tot el mon a bibliotecas i llibreries on-line
Iberlibro Digital: llibre antic i nou
La Biblioteca de Alejandria, històries de la Història
El projecte Homer per a llengües minoritaries
Documentate, el portal de la Documentación, Archivística i Biblioteconomía
Archiweb: Recursos electrònics sobre arxius i documentació
Llibres descatalogats i exhaurits
El Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya
On hom pot trobar aquells llibres introbables.
Un món de solucions informàtiques i una llista de correu per escriptors catalans
El senyor dels anells
Círculo de Lectores
La Cibernovela: la novela interactiva
Octavo ofereix accès a edicions rares i antigues
Anticuaria Fomento Libros
Una web pels amants del llibres antics i edicions exhaurides.
Quevedo: Unes pàgines dedicades al escriptor, fetes per la Universitat de Compostela
Gallica 2000:La Biblioteca Nacional de França en versió multimedia
35.000 obres del segle XIX, 45.000 imatges, dotze milions de pàgines.
Llegeixi un poema nou cada día
Net Library: la Llibrería que carrega i suministra els llibres electrònics
Crisol: venda de llibres, discs i DVD
Submarino: la Llibrería Virtual, llibres i CDs
Submarino té webs a Espanya, Méxic, Argentina i Brasil.
La edició electrònica i digital
La edició sots comanda, la impresió sots comanda, el llibre electrònic, etc
Arola Editors: catàleg de les seves col·leccions
Submarino:Una llibrería hispanoamericana que treballa per Internet
Competint amb la poderosa Amazon.
El Revival de la Biblioteca de Alexandria
La Unesco auspicia construir una Biblioteca a Alexandria que sigui el gran centre cultural del mon com ho fou a la Antiguetat.
Diccionario del portugués
Portuguès pur, portuguès/anglès, anglès/portuguès, pero nois, ni una paraula en espanyol.
La web de les frases romàntiques, una cançó diaria i vistes de Barcelona
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Una iniciativa de la Universitat d'Alacant que vol ser com projecte Gutenberg del llibre en espanyol.
El Castellano: La pàgina del idioma español
Bertelmans On Line
La llibreria virtual europea, amb una branca espanyola.Milers de llibres servits en 48 hores, diuen.
Los Libros: 1000.000 llibres en espanyol i català al vostre abast
El Llibre dels Records Guinness
El Diccionario Anaya
Taller de Literatura
Us ensenyen a escriure.
El BOE cada dia
LOGOS, diccionari multillengua.Mes de set milions de paraules
Diccionari Guaraní
Els indis de Colom parlaven guaraní.
La Llibreria Cervantes de Oviedo, venta on-line
El Círculo de Lectores Digital
Edrea: Informàtica, llibres de viatge, mapas, etc
2900 Llibres anglesos on-line
Cuentos Globales: Revista de Cuentos y Relatos Breves
Les aventures del capità Alatriste
Informació i pàgines dels celebrats llibres de l'Arturo Pérez Reverte.
Una pàgina dedicada al recent Premi Nòbel portuguès José Saramago
El Navegador on-line de la Enciclopèdia Britànica
Té un escrit per publicar ?
Aquí li deixen posar a la Web els seus escrits.
Una pàgina sobre Cervantes
ISBN: Per localitzar mes de 600.000 llibres editats a Espanya desde 1972.
Antología de la poesía espanyola
El llibre (electrònic) del futur
Vegeu el llibre del futur. Carrega textes de l'Internet i els posa en pàgines còmodes de llegir.
La Fura dels Baus
Els Comediants
D'Ard, una Revista d'Intuicions Literaries, mantinguda i dissenyada per una tinetaire
Los Caminos del Arcipreste de Hita
Libropolis: Venda de llibres i noticies literaries
Venda de llibres i informació bibliogràfica: Mundilibro
Bibliofind: Cinc milions de llibres rars, edicions antigues, etc.
El FNAC: El supermercat cultural francés
Directori de Bibliotecaris Documentalistes de Parla espanyola
Catàleg col·lectiu de les Universitats de Catalunya
L'any de Vicente Blasco Ibañez
Lewis Carroll i Alicia al païs de les meravelles, en espanyol
Tot el texte dels dos llibres de "Alicia", en línea.
La Royal Shakespeare
Una de les companyies de teatre mes célebres del mon.
La escritora Jane Austen
Amb el texte de sis de les seves noveles i altres obres online.
Una pàgina dedicada a Charles Dickens
El llibre català: el catàleg més gran
El Proyecto Ariel
Amb Ariel, els documents escanejats es transmeten per la WWW, comprimits, millor que enviats per fax.
Oceano Editorial
Grup Enclopedia Catalana
La Enclopèdia i altres.
L'any Lorca: Una pàgina australiana
L'any Lorca: La Fundació Garcia Lorca
S'anuncien totes les exposicions, espectacles i congressos rel·lacionats amb l'aniversari.
L'any Lorca: Alguns del seus poemes on line
La BitBiblioteca
Un projecte literari venezolà semblant al Gutenberg: aniràn posant llibres en castellà. que ja no tenen drets d'autor. De moment hi han obres poétiques, articles, escritors llatins en original, links amb projectes semblants estrangers, etc. Ara que es l'any Lorca, llegiu el seu Romancero Gitano on-line.
La Gran Enciclopèdia Catalana
Bookpool, la llibreria cibernètica
El diccionari VOX en línea
Permet cerques parcials i també un diccionari anglès/espanyol, espanyol/anglès
El Mon de Tolkien: una pàgina en espanyol
El Quixot on-line
Aquesta versió es en texte normal, mentres que més avall hi ha una versió en facsímil del original.
El Refranero Español
Mes de mil cinq-cents refranys espanyols.
La Guía dels editors de llibres de Espanya
El Beatus de la Seu: magnífiques fotografíes
El llibre robat i recuperat recentment
La pàgina del idioma español
Una Web destinada al coneixement i estudi del castellà. amb diccionaris especials per Banca, Seguros i
"Spanglish", entre altres.
Diccionaris Interactius On Line,
Ulysses: La novela en dibuixos
Recull de poesía catalana
La Biblioteca Joan Fuster: llibres electrònics
La Web de la poesia argentina i llatino-americana
Els Premis Pulitzer de novela
Libroweb: la llibrería espanyola a Internet
Recerca automàtica de títols
Mundi-Prensa, Llibrería i Editorial
Llibres especialitzats i CD.Roms.
James Joyce
Amb extractes de Finnegan's Wake llegits pel mateix Joyce
La llibrería barcelonina Díaz de Santos
Té una bona base de dades de llibres d'Informática
Libronet: La primera Web espanyola del mon del llibre
Amb textes, imatges, animació i sò
La pàgina d'en Jordi Tiñena, el nostre escriptor tinetaire
Una interessant guía sobre Literatura i temes afins, que devem també a en Jordi Tiñena.
Llibreria Pedagògica Interactiva
Don Quijote de La Mancha
El Quixot en línea. Facsímil de la primera edició
LibroWeb: la llibrería a casa
Un milió de llibres per triar. Cerca i textes en espanyol.
Amazon Books: Un milió de llibres per vendre
La Enclopèdia Britànica
Servei complet, de moment només per subsbcripció.
Les obres completes de Shakespeare en línea.
La Biblioteca Nacional de España
El Projecte Gutenberg
Una colecció de textes, generalment ja fora de copyright, recopilats i posats on line. Aspira a ser una mena de Biblioteca Universal On Line.
La Biblioteca virtual de la WWW
Basada en el concepte de, quan es demana un tema, mes que contestar-lo, t'envia a diferents links on es troben els llibres adients.
La Editorial McMillan
Es pot visitar el seu inmens catàleg de llibres sobre Informàtica, veure trossos de algun d'ells, i demanar-los.
La Biblioteca Pùblica de l'Internet
Un altre intent de fer una Biblioteca d'Internet.
INTERBOOK
Per a comprar llibres a l'Internet. En castellà.
Comprar llibres (Anglés)
The Internet BookShop.(Anglés)
La més gran de les llibreries de Internet
Spanish Comics
Editorial Penguin
The Academic Press
La llibrería tècnica i científica.

Selecció de Temes