Jocs Ordinador

JOCS ORDINADOR


Mediebolón: un joc on-line gratuït
Gangsters: la web dels jocs lliures
El Bowling Virtual
El Joc de la Ajuda Humanitaria
Fet per un tinetaire
Interactive Gaming Zone
Pokemon: tota la parafernàlia relacionada amb el Joc de Sega-Nintendo
Valgetal, jugar con números
Es juga fent càlculs amb números que cauen, com al joc del Tetris.
El Scalextric, la pàgina del joc legendari
La pàgina dels Jocs en DOS
El magazine dels Jocs
Gamenet, la guía dels jocs on-line
Monopoly on line
Camelot Web: la millor pàgina espanyola d'emuladors
Jocs en línea a Yahoo
Meristation, el magazine dels jocs
Jocs per Linux
Mr Chip, joc en castellà
Dribling, simulador de Basket
Dune
Jugui a la Borsa, virtualment
Legal Crime (Joc)
All About Games: Demos i jocs
CAAD- Club d'aventures per ordinador. En Espanyol
Next-Generation: Jocs per Computadora i Videos
PcGamer: Demos i jocs
Gamesmania: Demos i jocs
Wireplay: La Xarxa de Jocs de la BT
La Xarxa Kali de Multijocs
Lucas Arts-Rebel Headquarters
Microsoft-Gaming Zone
Per cortesía de Microsoft, NOMËS per W95 i IExplorer.
Scream: El joc de detectius interactiu
Death Rally (joc)
Pacman: Una nova versió
El Joc del Go (download)
Emuladors de consoles i maquines de bar
Pels que busquen jocs
Un joc de Fòrmula 1.
TalkCity: La ciutat dels jocs
Mr Chip: el joc interactiu
Les sabatilles de tenis
Es en realitat un anunci de sabatilles de tenis, pero permet jugar-hi interactivament.
The Games Domain
Muntanyes de jocs.
LucasArts
La pàgina de Lucas Arts, de George Lucas, el dels efectes especials. Demos de jocs.
Mes jocs, també per Macs. Té Ftp
Apogee Software
Un altre companyia de jocs.
Els creadors de DOOM
Més Jocs
Una Web amb un bon Ftp.
Electronic Arts
Jocs. Els cinc millors jocs al abast dins de l'Internet, segons la revista .NET
Sega On Line
Catàleg de CDRoms i Ftp lliure
Jocs de magia a la WWW
Ciencia Ficció: The Dominion
La pàgina de Smirnoff La posem al Jocs ja que entrant al Casino es poden jugar jocs.
La Happy Puppy Web de jocs
Microprose Sofware
MPlayer.Jocs beta per jugar-hi

Selecció de Temes