Article de la sèrie "Un altre Punt de Vista" publicat a NOU DIARI el 30 de Març de 1995

LLISTES

Les llistes ja estan llestes; i ara el Sr. Aznar proposa un sistema amb el que jo sempre hi he estat d'acord. La veritat és que no he trobat ningú de cap partit que no hi estigui (encara que a l'hora de la veritat segur que d'una manera o altra dissimularan i a les pròximes eleccions tornarem a patir el sistema actual). Per què no es desbloquegen les candidatures?

Els partits, tal com fan ara, proposarien la seva llista ordenada de candidats. El votant, tal com fa ara, agafaria la papereta d'un o altre partit. Però a més podria tatxar un o varis noms de la llista elegida (per exemple un màxim d'un nom per cada cinc o fracció); en cas de no tatxar noms voldria dir que accepta l'ordre proposat pel partit que elegeix. En la nit electoral es comptabilitzarien les paperetes i, per tant, tal com es fa ara, es coneixerien el nombre de diputats o de consellers que assoleix cada partit. L'endemà, les juntes electorals es tornarien a reunir i comptabilitzarien quins són, de cada llista, els electes. Senzill i contundent. L'estructura i representativitat dels partits no es veuria afectada però ningú no es podria amagar sota les sigles de cap partit; ja no valdria servir abans els interessos del partit (o dels que fan les llistes) que de l'elector; s'evitarien baralles internes per anar més amunt o més avall; el ciutadà tindria l'última paraula. I tots aquells que són honrats però no ho sembla (pecat mortal per a un polític) o no ho són encara que ho sembli, tindrien un judici polític.

Qui no hi estigui d'acord que expliqui el perquè o proposi una alternativa. Perquè amb el sistema actual quen les llistes estan llestes ja no hi ha qui tregui els llestos.

Tornar a la plana principal