Article de la sèrie "Un altre Punt de Vista" publicat a NOU DIARI el 1 de Juny de 1995

UNIVERSITAT OBERTA

Avui farem dues lliçons de matemàtiques per a polítics que fan servir els números per ilustrar als ciutadans.

Primera lliçó: naps se sumen (i es comparen) amb naps, cols amb cols. Això jo ho vaig aprendre de ben petit, però hi ha polítics que es veu que no els hi han ensenyat ni a la carrera. Municipals amb municipals, generals amb generals; no marejem la perdiu.

Segona lliçò: la frase tant sobada de que "hi han mentides petites, mentides grans i estadístiques" la va dir Benjamí Disraeli un dia que s'havia passat una mica amb l'scotch (a banda de la nula solvència matemàtica del gran estadista, que no estadístic, britànic). El que hi ha són matemàtics bons, dolents i nuls. L'Estadística és tant exacta com la Aritmètica, el que passa és que és una mica més complicada i per tant més difícil de dominar.

Exercici pràctic: els partits A, B i C es presenten a les municipals. Als partits A i B els hi toquen el crostó a tot arreu, excepte en un grapat de municipis, mentres que el partit C puja a tot arreu. Els analistes diuen que la baixada de A i B i la pujada de C són un fenòmen de política general, que han pagat justos per pecadors, que si tant per cent aquí, que si pujada espectacular per allà. Pregunta: podem saber, realment, a qui han premiat i a qui han castigat els electors per la feina feta en el seu poble? Resposta: sí. (Permetin-me que no els digui com se fa perquè penso posar el problema a l'examen de setembre; examen al que hauran d'acudir tots els analistes suspesos en la present convocatòria).
Tornar a la plana principal