TINET
Accés públic a Internet

Manuel Sanromà (*) and Joan Manel Gómez
Fundació Universitaria Ciutat de Tarragona
Tarragona, SPAIN
(*) Departament d'Enginyeria Informàtica, Universitat Rovira i Virgili

(go to the english version)


Abstract


Presentem TINET (Tarragona InterNET), una experiència d'accés públic a Internet a Tarragona. L'Ajuntament de Tarragona i altres entitats públiques i privades donen suport a aquesta experiència. En dos mesos d'activitat està contribuint a introduir la Societat de la Informació en les llars, empreses i entitats de Tarragona i les seves comarques. Presentem aquí les lliçoncs que hem anant aprenent i els desenvolupaments que planejem respecte a TINET.


Introducció: Internet a Espanya


Tal com en altres països, Internet es va introduir primerament a les Universitats. RedIris, la Xarxa Acadèmica Espanyola encara és, de lluny, qui origina més tràfec i qui gestiona més servidors i usuaris de Internet a Espanya. Però en els darrers dos anys (i sobretot en el darrer) el tràfec administratiu i comercial ha començat a creixer. Els proveïdors d'Internet a Espanya ja són molts i ja existeix informació oficial tant a nivell estatal com Local. El principal problema pel desenvolupament d'Internet a Espanya ha estat fins ara la tarificació telefònica. Els preus per trucades provincials són de l'ordre de deu vegades els d'una trucada local i les nacionals arriven quasi bé a trenta vegades. Això vol dir que solament els habitants de les grans ciutats, on tenen nodes els grans proveïdors, han tingut la oportunitat de esdevenir "internautes". La situació pot canviar espectacularment si Telefónica posa finalment en marxa l'annonciat servei de accés universal a Internet a tarifa local, l'anomenada Infovia. Això podria suposar que el proper fós "l'any Internet" a Espanya.

Espanya és un pais multicultural i multilingüístic. Aquest fet té una gran influència en el desenvolupament d'Internet en diferents zones. Això val especialment per a Catalunya, on la llengua és un factor de vital importància. Aquí la cultura i l'economia han influit en un especial desenvolupament d'Internet. La Generalitat de Catalunya, té un gran interès en el desenvolupament de les telecomunicacions a Catalunya, tenint especial cura de la presència del català. A més l'economia, basada en la industria i el comerç, és un altre factor determinant en el desenvolupament de les xarxes de comunicacions.


TINET: la primera experiència de Internet públic a Espanya


A Tarragona el turisme (afavorit pel parc temàtic Port Aventura), la industria i el comerç (amb un dels ports més importants de la Mediterrània) són les activitats mési mportants dels 600.000 habitants de les seves comarques. Tarragona també té una Universitat on s'han conreat durant els darrers anys les tecnologies associades amb el desenvolupament d'Internet, especialment al Departament d'Enginyeria Informàtica (DEI).

L'any 1995 un dels autors, que és Director del DEI, va ssumir el càrrec de Gerent de la Fundació Universitaria Ciutat de Tarragona (FUT), establerta per l'Ajuntament de Tarragona. L'objectiu d'aquesta Fundació és el de relacionar a la Universitat amb la Ciutat, fent arribar als ciutadans els valors tecnològics i culturals de la Universitat i canalitzant els recuros de la societat cap a la Universitat. Amb la col.laboració d'alguns universitaris es va establir TINET com a projecte que podia ajudar a aquest objectiu

TINET (Tarragona InterNET) té com a objectiu bàsic el de portar la Societat de la Informació als ciutadans, entitats i empreses de Tarragona i les seves comarques. En una primera fase les seves linies d'actuació són (sempre en l'àmbit de les comarques de Tarragona): TINET va començar a donar servei la primera setmana del passat mes d'Octubre, i en dos mesos uns cinq cents usuaris (incloent unes cent empreses i entitats) s'han convertit ja en internautes. En els primers mesos ha sigut l'Ajuntament de Tarragona qui ha proporcionat els fons per operar TINET, però pel 1996 s'ha signat un acord per tal de proveïr els fons pel funcionament de TINET (sempre sota la direcció de la Fundació) amb les següents entitats: TINET, com a primera experiència d'aquest tipus a Espanya, ha rebut l'atenció dels mitjans (incloent varis Web's ). Ja s'han establert varies llistes de discusió força actives. Quan l'Ajuntament va annociar la seva primera adreça de correu electrònic molts ciutadans s'hi van adreçar per tal de felcitar-los per la iniciativa, al mateix temps que demanant la creació de serveis de l'Ajuntament a través del WWW.


Els propers passos


Quan escrivim això hi han varis projectes en marxa: -L'Ajuntament ha començat a treballar en el seu propi Web. Per altra banda la Diputació està considerant la possibilitat d'incorporar a la xarxa a tots els Ajuntaments de la Provincia.


-Durant el primer semestre de 1996 s'instalaran alguns punts públics d'accés a Internet a Tarragona, començant per la Biblioteca Pública. En aquests punts els ciutadans podran accedir a diferents informacions i navegar per Internet. Aquests punts també podrien ésser utilitzats per impartir cursos generals pel públic. A més els ciutadans gaudiran a TINET d'espai de disc per mantenir-hi els seus web's personals.

-Es preten també, amb la col.laboració d'entitats d'abast estatal, que l'accés gratuït a Internet per les persones amb greus discapacitacions s'extengui a nivell estatal. L'objectiu seria que aquelles persones que tenen greus dificultats d'interacció amb el món exterior tinguéssin un cost zero en el seu accés al ciberespai.


Conclusions


En la seva (encara curta) vida TINET ha engegat una petita però poderosa revolució en les nostres comarques. Després de la explosió inicial estem ara assistint a un creixement sostingut que segurament farà que TINET arribi a bona part dels ciutadans de Tarragona.

Un aspecte important d'aquesta revolució és el seu impacte social. Molts ciutadans han ofert espontàneament la seva col.laboració pel desenvolupament de TINET. A l'entusiasme inicial per l'accés fàcil a les noves tecnologies segueix un continuat interés pels nous desenvolupaments i serveis que els propis usuaris suggereixen. Per altra banda l'administració es veu impulsada a fer ús d'aquestes noves tecnologies per arribar als ciutadans.

La participació en les llistes de discusió és activa: a la gent li agrada navegar pel ciberespai però també li agrada veure-hi reflexat el seu entorn. Les empreses i entitats tenen una major inercia. És sorprenent el desconeixement d'aquestes noves (i barates) tecnologies per part de les empreses. És evident que en la mesura que les persones (que són qui constitueixen empreses i entitats) vagin introduint-se en la Societat de la Informació, aquestes arribaran a les empreses, però en aquest aspecte hi ha una gran tasca a fer.

TINET és un experiment que ens hem plantejat per tot l'any 96. En Internet, i en general en el món de les comunicacions, un any és molt de temps. És molt difícil preveure que passarà en aquest temps, però en qualsevol cas estem segurs que TINET serà una experiència positiva cara a la introducció de Tarragona i les seves comarques en la Societat de la Informació.


Manuel Sanromà (msanroma@tinet.fut.es)
Juan Manel Gómez (jmgomez@tinet.fut.es)

Novembre 1.995