El Retorn de les Forsíties. Foto de Vincent Tandard, 1997.