Les traduccions catalanes són, respectivament, de Manuel Balasch i de Joan Aimerich.
 
       
   
Ilíada 14,183:
 
   
— ἐν δ' ἄρα ἕρματα ἧκεν εὐτρήτοισι λοβοῖσι
— τρίγληνα μορόεντα· χάρις δ' ἀπελάμπετο πολλή.
 
   
 
 
   
— i als lòbuls / ben foradats s'hi posà, com és natural, arracades / cadascuna amb tres perles, que eren com móres: brillava / molt gentil.
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
       
   
Odissea 18,298:
 
   
— ἕρματα δ' Εὐρυδάμαντι δύω θεράποντες ἔνεικαν,
— τρίγληνα μορόεντα· χάρις δ᾽ ἀπελάμπετο πολλή.
 
   
 
 
   
— Dos servents portaren a Euridamant unes arracades
— amb tres perles grosses com a móres, que brillaven amb molta gràcia.
 
       
       
Homer: La Ilíada. Traducció i notes de Manuel Balasch. Barcelona: Folio & Proa, 2000 (Granns Obres de la Literatura Universal). Volum II, pàg. 330.


Homer: L'Odissea. Traducció i notes de Joan Alberich i Mariné. Barcelona: Sàpiens Publicacions S.L., 2005. Pàg. 359.