Menu
Història Escola Estiu
escut mrpte
 
 

Fent una mirada restrospectiva volem destacar unes fites que considerem importants.

A la 31a edició, l'estiu del 2011, es van fer cursos relacionats amb temàtiques vigents a l’escola com les TIC, l’anglès, l’expressió corporal, el llenguatge, la coeducació i la tasca docent. Els cursos es van fer a Tortosa Amposta i Sant Carles de la Ràpita.

L'any 2008, l'Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre va assolir la vint-i-vuitena edició, i es va celebrar, continuant la política de descentralització iniciada al 2005, a Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i Sant Carles de la Ràpita. L'escola va ser inaugurada el dia 17 de juny a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa pel president de l'MRPTE, Ángel Ismael, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i la directora adjunta dels Serveis Territorials d'Educació, Rosa Vandellós.La conferència inaugural "Universitat: Educació i Innovació" va ser pronunciada pel doctor Azael Fabregat, director del campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira Virgili.
A Flix, al Ceip Enric Grau i Fonstseré, es va fer un curs de 30 hores sobre l'aplicació didàctica dels blocs. A Amposta, a l'IES Ramon Berenguer IV van ser tres cursos de 20 hores, un
tècniques de grup i la seva aplicació com a instrument de desenvolupament d’habilitat social en noies i nenes, un segon curs sobre el programa de creació d'interactius multimèdia Flash i un tercer curs de jota. Al Ceip Carles III de Sant Carles de la Ràpita es van fer dos cursosde 20 hores cadascú: un de foniatria, i l'altre de dramatització. curs de pedagogia de l'expressió i dramatizació de 30 hores. Per la seva banda, a Tortosa,al Campus Terres de l'Ebre, a l'edifici Nou Betània, es van fer dos cursos de 20 hores, un de formació de narradors (contacontes) i l'altre de matemàtiques; i un curs de 30 hores sobre la web 2.0 i la construcció conjunta del coneixement.


Presentació: "Universitat: Educació i Innovació"

L'any 2007, l'Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre, a la seva vint-i-setena edició, es va celebrar, continuant la política de descentralització iniciada al 2005, a Tortosa, Flix, Amposta i Sant Carles de la Ràpita. L'escola va ser inaugurada el dia 12 de juny a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa pel president de l'MRPTE, Ángel Ismael, l'alcalde de Tortosa, Joan Sabaté, i la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Josefa Beltran. A Flix, al Ceip Enric Grau i Fonstseré, es va fer un curs de 30 hores sobre l'aplicació didàctica dels blocs. A Amposta, a l'IES Ramon Berenguer IV van ser tres cursos de 20 hores, un tècniques de grup i la seva aplicació com a instrument de desenvolupament d’habilitat social en noies i nenes, un segon curs sobre el programa de creació d'interactius multimèdia Flash i un tercer curs de jota. Al Ceip Carles III de Sant Carles de la Ràpita es van fer dos cursosde 20 hores cadascú: un de foniatria, i l'altre de dramatització. curs de pedagogia de l'expressió i dramatizació de 30 hores. Per la seva banda, a Tortosa,al Campus Terres de l'Ebre, a l'edifici Nou Betània, van ser dos cursos de 20 hores, un de formació de narradors (contacontes) i l'altre de matemàtiques; i un curs de 30 hores sobre la web 2.0 i la construcció conjunta del coneixement

L'any 2006, l'Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre va assolir la vint-i-sisena edició, i es va celebrar, continuant la política de descentralització iniciada al 2005, a Tortosa, Flix, Amposta i Sant Carles de la Ràpita. L'escola va ser inaugurada a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa pel Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Tortosa. A Flix, al Ceip Enric Grau i Fonstseré, es va fer un curs de 30 hores sbre quaderns virtuals; A Amposta, a l'IES Ramon Berenguer IV es van fer dos cursos de 20 hores, un d'educació emocional i resolucó de conflictes i l'altre d'introducció al programari lliure; i al Ceip Carles III de Sant Carles de la Ràpita es va fer un curs de pedagogia de l'expressió i dramatizació de 30 hores. Per la seva banda a Tortosa, als Ensenyament de Ciències Empresarials i Turisme de la URV- Campus Terres de l'Ebre, es van fer 4 cursos de diversa temàtica (vídeo, danses i jotes de les Terres de l'Ebre, comunitats d'aprenentatge..) 5 conferències-vermut i una visita-turística per Tortosa. Una vegada més l'assistència va ser molt nombrosa i va superar totes les expectatives.

L'any 2005 es va commemorar el 25è aniversari de l'escola d'estiu al territori. Va ser intenció de fer aquest any una escola d'estiu descentralitzada i amb diverses seus. Així van haver cursos a Flix, Amposta i Tortosa

L'any 2004, l'Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre, es va celebrar a la ciutat de Tortosa, i va assolir la vint-i-quatrena edició. L'escola va ser inaugurada a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa per l'Hble Consellera d'Educació, Marta Cid, filla de les nostres terres. Per primera vegada l'escola d'estiu es va desenvolupar a la seu del moviment de mestres, a la FUDM de Tortosa (edifici Escola Universitària d'Estudis Empresarials).S'han realitzat totes les activitats previstes: 2 cursos de 10 hores, 1 de 12, 1 de 18, 3 de 20 i 3 de 30 hores, 5 conferències-vermut i una visita-turística per Tortosa. Una vegada més l'assistència va superar les expectatives.
La impressió dels assistents expressades en les valoracions a l'enquestes finals dels cursos són molt afalagadores i agreixen les condicions òptimes de les instal·lacions.
L'Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa (ACTE) de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya va ofertar, un any més, l' àmbit virtual conjunt a totes les Escoles d'Estiu. L'àmbit virtual de l'Escola d'Estiu són: els cursos virtuals, el fòrum i les videoconferències.
A la nostra Escola d'Estiu s'efectuà la transmissió del vermut sobre les llegendes urbanes a càrrec de Manel Joan Arinyó. Està enregistrada a la web d'ACTE.
Els cursos virtuals els poden seguir els alumnes matriculats a l'Escoles d'Estiu.
Les dades estadístiques de la 24a Escola d'estiu les ha publicat el Departament d'Ensenyament.

cartell 2003L'Escola d'Estiu de l'any 2003, celebrada a Tortosa, va ser inaugurada per la Consellera d'Ensenyament al Teatre-Auditori Felip Pedrell de Tortosa. L'acte va ser convocat per l'Alcalde de Tortosa, Sr. Joan Sabaté i Borràs, i el president de l'MRP Terres de l'Ebre, Àngel Ismael. En el mateix acte es va fer la presentació del número 21 de la revista "Recapte", que edita l'MRP.
La realització del 30 de juny al 4 de juliol de la 23a Escola d'Estiu a Tortosa, al CEIP El Temple i a l'IES de l'Ebre. La matriculació continuava utilitzant el programa de gestió d'activitats de formació (GTAF), del Departament d'Ensenyament. Des de la nostra pàgina web hi havia un enllaç a la del Departament.
Per primera vegada, la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant conveni amb la FMRP de Catalunya ha reconegut als estudiants de les Facultats de Ciències de l'Educació tots els cursos de la 23a Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre com a crèdits de lliure elecció.
S'han realitzat totes les activitats previstes: 8 cursos de 10, 20 i 30 hores, 5 conferències-vermut i una visita-turística per Tortosa. L'assistència fou molt superior a les previsions. Les conferències-vermuts del migdia es van veure reflexades posteriorment a un setmanari de les nostres terres.
La impressió dels assistents expressades en les valoracions a l'enquestes finals dels cursos són molt positives.
A la nostra Escola d'Estiu, i dintare l'àmbit virtual, s'efectuà la gravació en vídeo del vermut amb l'escriptor de les nostres terres Andreu Carranza. Està enregistrada a la web d'ACTE.

Al curs 2001-2002 l'escola d'estiu celebrada a Amposta, a la seua vint-i-dosena edició, va tindre una resposta  prou digna, malgrat la coincidència en dates anteriors de cursos de formació organitzats pel Departament. És de destacar que per primera vegada la matrícula de l'Escola d'Estiu es va fer mitjançant l'aplicatiu GTAF d'Internet del Departament d'Ensenyament. La nostra Escola ha tingut molt d'interès a connectar-se amb la xarxa i, avançant-se als temps actuals, ha impartit molts de cursos d'informàtica educativa. Els resultats són prou importants per pensar que el cami recorregut ha estat reeixit. L'agraïment a totes i tots els qui ho han fet possible és un deure inexcusable que volem manifestar

De l'Escola d'Estiu del curs 2000-2001, celebrada també a Amposta, a la seua vint-i-unena edició volem destacar que per primera vegada la matrícula de l'Escola d'Estiu es va fer mitjançant Internet amb mitjans propis, vàrem ser pioners en fomentar l'ús de la xarxa.L'assistència va ser superior a la de l'edició anterior amb 16 activitats, impartint 209 hores de formació i s'han inscrit 186 persones.

Des de la primera de l'any 1980 a Tortosa, l'Escola d'Estiu ha estat present a Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar i les Cases d'Alcanar. En total se n'han fet tretze edicions al Montsià i onze al Baix Ebre, sense contar la d'enguany. Hem de recordar que el Grup de Mestres de les Terres de l'Ebre va organitzar les set primers edicions, fins l'any 1986. El reciclatge de català durant quatre anys va oferir els seus cursos conjuntament a la 3a, 4a, 5a i 6a edició. L'MRTPE ha estat des de la 8a. edició de l'any 1987 fins avui el tradicional organitzador.

A les nostres escoles d'estiu, fa gairebé vint-i-cinc anys que intentem conèixer millor la nostra realitat. Vivim junts per aprendre a ser més bones i bons professionals i assolir el fer millors les xiquetes i els xiquets que tenim als nostres centres. Podria constituir el senyal d'identitat, la "marca", que hauria de definir la nostra actuació. Aquestes pautes les trobem a l'Infome UNESCO de Delors: "aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser, aprendre a viure junts".

Queda per fer la investigació més acurada de la història de l'Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre. El nombre d'assisstents, el professorat, l'organització, els centres on s'han impartit cursos, persones que hi han treballat, entitats que han donat suport, bolletins, fotografies, vídeos, CD-ROM... un veritable arxiu que forma part de la nostra vida. Això és una tasca que esperem tenir feta en un futur no molt llunyà.

Presentació Escola Estiu 2004 Presentació Escola Estiu 2009

       

Inicisep_peu Mapa del websep_peu Informació legalsep_peu Requisits tècnics
© MRPTE · 2007 · Tots els drets són reservats