CENTRE DEL COMERÇ. TORTOSA.
C/ Pare Cirera, 1. Telèfon 977.44.06.83
Tots els dies, de 18 a 22 hores.