NOTÍCIES

 

1

Aclariment: A la portada del número anterior, el 34, es va cometre una errada involuntària. On diu Les Torres del Paine hauria de dir Parc Nacional de les Torres del Paine, ja que els pics que hi figuren en primer terme són en realitat els anomenats Cuernos del Paine. Les Torres treuen el nas al fons, entre el Cuerno oriental i el Cerro Almirante Nieto.

 

2

Vacances: El servei de Secretaria estarà tancat per vacances d’estiu entre el 25 de juliol i el 22 d’agost.

 

3

Compte amb el foc: La sequera excepcional d’enguany afebleix encara més els nostres ja fràgils ecosistemes mediterranis. Els excursionistes, com a amants de la natura, estimem els nostres boscos doncs la muntanya és l’escenari natural de les nostres activitats. Com a entitat responsable, el Grup Excursionista del Camp de Tarragona recomana a tots els seus membres tenir la màxima cura en les seves activitats a muntanya.

 

4

Anuari FEEC: Està a disposició de tots els socis i sòcies l’anuari 2004 que, com cada any, ha publicat la Federació d’Entitats   Excursionistes de Catalunya. És un document en suport paper, enguany de 77 planes, que recull totes les dades i activitats referents a l’any 2004. Inclou un resum d’activitats i resultats dels diferents comitès, centres de tecnificació i seleccions esportives, així com la memòria econòmica i les estadístiques. Com a resum direm que d’un total de 57.971 persones associades en 321 entitats, es van emetre 21.282 llicències federatives. En comparació a les 31 entitats de la Regió IV, el nostre Grup és la 11a entitat de la vegueria en nombre de socis.

 

 5

Vegueria Regió IV: El nous mitjans de comunicació arriben a tot arreu. La secretaria de la regió IV de la FEEC, a la que nosaltres pertanyem, ha començat a fer servir el correu electrònic. Una demanda de les entitats des de fa uns quants anys ha estat per fi atesa. Esperem que, com totes les eines, serveixi per una millor coordinació i comunicació entre entitats.

 


Sumari

 

Butlletins