NOTÍCIES

 

1

Llicències: Amb 54 llicències, enguany hem batut amb escreix el nostre rècord, la qual cosa demostra el nivell d’activitat del Grup que, amb 80 socis, està percentualment molt per sobre de la majoria d’entitats. La llicència actual caduca a final d’any. A partir de començaments de desembre podeu demanar les llicències corresponents a l’any 2002. El procediment serà com l’any passat. Els detalls, a la nostra web.

 

2

La FEEC emet un butlletí electrònic de notícies de periodicitat quinzenal, que rebem puntualment. El mateix dia, aquest butlletí és redireccionat al socis que tenen correu electrònic.  Qui estigui interessat que ens faci arribar el seu e-mail.

 

3

Actualment, el Comité de Senders de la FEEC està reordenant i reassignant tots els GR a les entitats que hi tenen cura. A nivell de la Regió IV, el nostre Grup s’ha ofert per tal de mantenir algun tram de sender si fa falta. Pensem que els senders, en molts casos antics camins, són un patrimoni històric i cultural que cal defensar.

 

4

Albert Pons, de la AAEET de Valls i president del Comitè Català de Senders i Enric Fonts, del C. E. La Xiruca Foradada del Pla de Santa Maria i representant del Comitè a la nostra vegueria, estan portant a terme negociacions des de fa temps amb diferents Consells Comarcals i la Diputació per tal de canalitzar els recursos econòmics que aquests organismes i Turisme de Catalunya dediquen a la senyalització de camins, els famosos pals de fusta gruixuts amb banderoles verdes, cap a la xarxa de GR. Així s’evitarà per una part les errades que tots hem comprovat en alguna senyalització incorrecta i per l’altra assessorar en la millor utilització dels recursos públics cap els senders GR, que són competència de la FEEC i patrimoni de tots.     

 


Sumari

 

Butlletins

 

Pàgina principal