Call de Valls

senyal_info

Valls

 

LoLaG edición producción audiovisual.  (SEO) Posicionamiento web en buscadores. Internet gestión. Plantillas web.Diseño-administración.Grafismo web.Foto-Vídeo fotoswebs.Posters.

 

Presentació

 

 

 

 

Dins dels  Carrers, Barris jueus o Calls de Catalunya cal contar amb el   que es troba a Valls (Tarragona).

Valls  va ser un altre dels pobles de Catalunya en el qual els jueus es van assentar i per tant van deixar la petjada de la seva estada.Al segle XIII Valls ja contava amb una elevàda i pròspera aljama de jueus, que anirà  creixent fins al segle XIV.

Els jueus de Valls exerciren oficis i activitats diverses, com seders, sastres, mercaders, corredors de comerç,dides,pergaminers, entre altres.

Començà la devallada demogràfica a partir dels assalts , robatoris i assassinats al Call el 5 d'agost del 1391. A partir d'aquest moment, començaren les conversions religioses.

 L'aljama de Valls disposava de taula pròpia per al consum de carns segons la cultura jueva que diu que ha de ser  pura "kasher".També de fossar, situat fora de la vila.Hi ha documentació que citen el Fossar dels Jueus. La sinagoga   existia ja al segle XIII,segons documentació del segle XIV - XV , contava amb rabins que tenien cura de la comunitat. La sinagoga era visitada també per families hebrees allotgades a les rodalies de Valls.El emplaçament físic de la sinagoga, se situa a l'actual carrer dels jueus al voltant del nombre 18.

Valls va rebre serveis  sanitaris per part de personalitats jueves,la medicina jueva per a tota la població.Eren homes amb qualitat de físics i cirugians que habitaven al Call; Bonet de Gauges (1301-1329),mestre Bonhuja Astruch (1330-1357),Bonafeu Momet (1321-1342),Salomo Abraham Teroz (1321-1344),Mosse Caravida (1353-1378),David de Gauges (1357-1380),Samuel Cohen (1396-1405) i Astruch Baro (1409-1411).

A Valls  la comunitat jueva s' establia principalment al Carrer  del Call i  Carrer dels Jueus. És avui en dia que encara es pot visitar  y passetgar pel carrer o call on van viure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LoLaG edició producció audiovisual.  (SEO) Posicionament web en buscadors. Internet gestió. Plantilles web .Diseny-administració. Grafisme web .Foto-Vídeo fotoswebs.Posters

 
 
 

 

Tarragona ©LoLa Galicia Prohibit utilitzar-las sense autorització expressa. .RD Legislatiu 1/1996 Ley de Propietat Intelectual.