El somriure del viking. Capital Books. 2017
Diaris
Ràdio
"El somriure del viking és una obra de ficció. Això no obstant, parteix de la informació d’Alhimyarï, autor del segleVIII de l’hègira, el nostre segle XIV, que dona notícia de l’existència d’un assentament viking al Delta. Aquest és el punt d’arrencada de la novel·la."