EL TEMPS PASSAT I FUTUR

 El temps passat quasi sempre és recordat amb melangia, i el futur desconegut s'acostuma de mirar-lo amb incertesa. En els temps actuals, succeeixen les coses tan de pressa que el present quasi no es té en compte perquè ja és passat.

 


 1. A la fi es lloa la vida, i a la nit es lloa el dia.
 2. Aigua passada no mou la mola.
 3. Al que és passat, l’oblit.
 4. Als trenta anys vénen els desenganys.
 5. Amb la mort tot s’acaba.
 6. Ambicionant bens i aguantant mals, passen la vida els mortals.
 7. Arribar a vells volem veure-ho, però sense ser-ho.
 8. Avorrir-se i envellir és el pitjor que et pot succeir.
 9. Avui hi som i demà Déu dirà.
 10. Com més anem, menys valem.
 11. Com més anys, més desenganys.
 12. Com més vell, més pell.
 13. D’aquí a cents, anys tots calbs.
 14. De jove era, i ara ni palla ni era.
 15. De jove, projectes; de gran, renúncies.