SUPERSTICIONS

 Des de l'antiguitat, l'excessiva veneració i temor a coses desconegudes i misterioses donava pas a les supersticions. Podria semblar que aquestes tinguessin per causa una manca de fe en la religió del poble, però era precisament el contrari, és a dir, un excés de bona fe i també credulitat, incultura i la impossibilitat d'anàlisi científica el que fomentava aquestes falses creences.

Al marge del fet religiós, sempre hi ha hagut altres tipus de supersticions, i el nostre país no ha estat pas una excepció. Veieu-ne una mostra.


 1. Al porc, si li treuen la brutícia es mor.
 2. Amb roig de mal pèl, ni al cel.
 3. Aranya de dia, carta o alegria.
 4. Aranya morta, visita certa.
 5. Aranya que pel seu fil es despenja, bona nova anuncia.
 6. Barba de tres colors, barba de traïdors.
 7. Calçada en dimecres, pluja abans de festes.
 8. Casa feta, sepultura feta.
 9. El dimarts no et llevis del llit, que et farà molt més profit.
 10. Entre les dotze i la una, corre la mala fortuna.
 11. Estisores obertes, desgràcies certes.
 12. Gall que canta quan el sol ja és post, canta a morts.
 13. Gos que udola, senyal de mort.
 14. Home roig, de la fornada de Judes.
 15. Home sorrut, val més no conegut.