LA SAVIESA I LA PRUDÈNCIA

 No es pot garantir que la sola lectura dels adagis que tot seguit s'esmenten, facin tornar savi d'avui per l'endemà, però si en fem una anàlisi ben profunda, de ben segur es pot millorar el grau de sapiència. Consegüentment, la discreció, sensatesa i ponderació que ens pretenen infondre, ens poden ajudar a evitar greus entrebancs en la vida.


 1. A cas nou, consell nou.
 2. A l'home més savi, una sola dona el torna ximple.
 3. A paraula nècia, orella sorda.
 4. A paraules de neci, orelles sordes.
 5. A qui nega no el pengen.
 6. A reunions parlen primer els necis i els innocents; els darrers, els prudents.
 7. Abans d’ensenyar, aprèn.
 8. Abans de burlar-te d’algú, mira bé com ets tu.
 9. Abans de dir que sí, pregunta-ho al coixí.
 10. Abans de parlar, pensar.
 11. Abans que coneguis, no lloïs ni vituperis.
 12. Al bo buscaràs i del dolent te n'allunyaràs.
 13. Al bon entenedor, amb poques paraules n'hi ha prou.
 14. Allò que es veu, s’aprèn.
 15. Allò que està ben après, mai es perd.