DEL PAGÈS

Els nostres refranys generalment donen consells a la gent dedicada al conreu de la terra, i d'altres fan referència a l'ambient que l'envolta i els seus fruïts.

El bestiar és una cosa molt estretament relacionada amb el pagès, però degut a l'extensió del tema, se'n fa un capítol apart.


 1. A dies llargs, llargs treballs.
 2. A gran sequera, gran mullada.
 3. A la dona i la cabra, corda llarga.
 4. A pagès endarrerit, cap anyada no li és bona.
 5. A vinya vella, amo nou.
 6. Aigua de març, herba als sembrats.
 7. Aigua vaig esperar i tard vaig sembrar.
 8. Aigua vaig esperar i tard vaig sembrar; sap Déu què colliré!
 9. Al bou vell, muda-li el pessebre i se’n farà la pell.
 10. Al cul del sac es troben les engrunes.
 11. Al mal segador la palla li fa destorb.
 12. Al pagès doneu-li cols.
 13. Al porc i al meló, calor.
 14. Als mossos no els deguis massa, perquè et trauran de casa.
 15. Als porcs més lletjos, els millors aglans.

...