LA MAR I LA SEVA GENT

 El fet que el nostre país tingui un litoral tan extens, ha possibilitat que, tradicionalment, un gran nombre de persones estiguin relacionades amb la mar, sigui com a mitjà de vida o per vocació marinera i esportiva.

El refranyer mariner fa referència a la navegació, a la pesca i, molt especialment, a la meteorologia, punt de vital importància per a la seguretat dels navegants.


 1. A barca vella tothom hi fa estella.
 2. A bord del veler, després del patró, el cuiner.
 3. A bord una dona, cosa poc bona.
 4. A la mar i a la terra, el peix gros es menja el petit.
 5. A nau espatllada, la mar plana li és temporal.
 6. A nau foradada, tot vent li és contrari.
 7. A pescador de canya i moliner de vent, no els cal pas notari per fer testament.
 8. A port arribat, vot oblidat.
 9. A ribera, gent de faixa; a la riba, mestres d’aixa.
 10. Abans el mar per veí que senyor mesquí.
 11. Al marit, barca; la muller, arca.
 12. Al matí vent serè, a les deu la tramuntana, al migdia vent de dalt i a la tarda marinada.
 13. Al pescador i al caçador, sempre se’ls escapen els més grossos.
 14. Alta mar sense vent, no promet segur temps.
 15. Amaina la gàbia, si el port et crida.

 ...