LA FEINA, ELS DINERS I EL PODER

Aquests tres conceptes són gairebé inseparables, perquè quan se n'anomena un, els altres dos quasi sempre hi són presents tàcitament perquè, de manera recíproca, els uns són conseqüència dels altres.

El refranyer català sovint fa referència a normes de conducta en els tractes comercials i qüestions laborals, critica durament el malfeiner i els abusos del diner i el poder.

 


 1. A bon mercat ixen diners i a bon lloguer, feiners.
 2. A bon mercat vendràs doblat.
 3. A bons ocis, mals negocis.
 4. A cadascú el que sia seu i l'encens per Déu.
 5. A cadascú el que sigui seu... i robar el que es pugui.
 6. A casa del paleta mai la feina no està feta.
 7. A casa del paleta, cent goteres a la teulada.
 8. A casa no hi porten res.
 9. A comptes vells, fulles noves.
 10. A darrera del taulell val més el jove que el vell.
 11. A diners pagats, braços cansats.
 12. A diners pagats, braços trencats.
 13. A fira, qui res no porta, res no tira.
 14. A gran senyor, doble honor.
 15. A l'església per resar, a la plaça per tractar.

...