EL CALENDARI

 El món camperol és el que més ha enriquit el nostre refranyer. La seva abundor ha fet aconsellable desglossar-lo en diversos capítols, un dels quals n'és el present.

La feina de la gent del camp està molt condicionada per la meteorologia pròpia de cada època de l'any. Hi ha labors que convé fer-les en una estació, o en un mes, o en una setmana determinades. N'hi ha que, fins i tot, es recomana fer-les en un dia concret. La complexitat resultant de la gran varietat de treballs, combinats amb les dades adients per realitzar-los, ha fet necessària la confecció d'un refranyer específic del calendari, el qual és un compendi de tot allò que convé saber i que cal fer a cada moment.

 

 


 1. A bona hora vingui el maig, el millor mes de tot l'any.
 2. A l’abril, aigües mil.
 3. A l’agost bat el peresós.
 4. A l’agost, la dalla no té repòs.
 5. A l’estiu, tavernera; a l’hivern, fornera.
 6. A l’estiu, tota cuca viu.
 7. A l’hivern, el millor amic és un bon abric.
 8. A l'abril, dues hores de migdiada és dormir.
 9. A primers de novembre, el teu foc ja el pots encendre.
 10. Abril finat, hivern acabat.
 11. Abril i senyors, tots traïdors.
 12. Abril mullat, bo pel blat.
 13. Abril plovent, maig rient.
 14. Abril plujós i maig ventós fan l'any ric i profitós.
 15. Abril sempre vil; al principi, al mig i a la fi.