HISTÒRIA

Medalla de la Confraria

      La Confraria es va fundar el 13 de maig de 1993 per un grup d' andalusos que vol participar activament i amb entitat pròpia a la Setmana Santa tarragonina. Aquest grup es constitueix Junta Gestora amb l' objecte de confeccionar els Estatuts i presentar-los per a la seva aprovació eclesiàstica, escollint com a president de la mateixa a José Manuel Núņez Domínguez.

      El setembre de 1994 els Estatuts són aprovats per l' Arquebisbat de Tarragona. El novembre es convoca l' Assemblea General Ordinària que elegeix com a Junta Directiva, a tots els que formaven part de la Junta Gestora.

      L' escut de la Confraria, un cor vermell traspassat per una espasa i rodejat per una corona d' espines sobre un fons blanc, és dissenyat per Chema Núñez Fontiveros.

Penó de la Confraria       El febrer de 1995 la Confraria és admesa a l' Agrupació d' Associacions de Setmana Santa de Tarragona i, el març, és invitada a participar per primera vegada a la Processó del Sant Enterrament de Divendres Sant, per la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Santíssima Verge de la Soledat, que és qui la organitza.

      El 30 de març de 1996 la imatge del Cristo del Buen Amor és beneïda al Santuari de Loreto de Tarragona, pel Dr. Ramón Torrella i Cascante, Arquebisbe de Tarragona i Primat, actuant de padrins de la cerimònia el matrimoni Fuentes-Expósito. Benedicció del Cristo del Buen Amor

Visita a S.M., D. Juan Carlos I       El nostre Presidente-Hermano Mayor, D. José Manuel Núñez Domínguez, a la audiència que S.M., D. Juan Carlos I, concedeix a l' Agrupació d' Associacions de Setmana Santa de Tarragona durant la visita que el monarca realitza a la nostra ciutat el juny de 1996.

      Té una Banda de Cornetes i Timbalers des de 1997 que consta de 25 membres.

Banda de Cornetes i Timbalers

      El 8 de abril de 2006 les imatges de Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Evangelista són beneïdes al Santuari de Loreto de Tarragona, pel Dr. Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe de Tarragona i Primat, actuant de padrins de la cerimònia el matrimoni Figuerola-Corchero. Benedicció de Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Evangelista

      Actualment compta amb 398 confrares dels que el 35% són andalusos, el 54% catalans i el 11% d' altra procedència.MISTERIS

Visió frontal del Cristo del Buen Amor       La imatge del Cristo del Buen Amor representa Crist coronat d' espines i flagel.lat, assegut amb posat reflexiu. És una talla de grandària natural realitzada en fusta de cedre policromada per la escultora reusenca M. Mercè Bessó Carreras. Surt per primera vegada a la Processó del Sant Enterrament el Divendres Sant de 1996.

      Fins a 1998 la peanya que porta el Crist és la cedida per les Senyores de la Soledat.

Peanya Vella

      El 1999 la Confraria estrena una nova peanya feta d' alumini. Les faldilles del pas són de vellut lila amb les lletres CBA daurades als laterals i la insígnia de la Confraria al front. Va il.luminada amb quatre fanals forjats a Lucena (Còrdova). Peanya Nova (actual)

      El pas és dut a coll per 15 portants interiors.

Portants Processó

      Les imatges de Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Evangelista són unes talles de grandària natural realitzades en fusta de cedre policromada per l' escultor-imaginer sevillà J. Méndez Lastrucci. Surten per primera vegada a la Processó del Sant Enterrament el Divendres Sant de 2006. La corona de la Mare de Déu, l' orla de San Juan, els gerros y els canelobres de cua han estat tallats a l' Orfebrería Andaluza de Sevilla.

Ntra. Sra. de la Amargura con San Juan Evangelista

      El pas és dut a coll per 21 portants interiors.

Portants ProcessóVESTA

Confrare desfilant amb cucurulla       Túnica i guants blancs, amb faixí, capa i cucurulla de tergal lila; la capa porta brodat la insígnia de la Confraria a la part superior dreta. Tots els confrares porten penjada la medalla de la Confraria amb un cordó lila. Quan es desfila en processó es pot anar amb cucurulla o sense.ACTIVITATS

      El Cristo del Buen Amor es troba per a culte i adoració dels fidels a l' Església de Sant Nicolau de Bari al C./ Pau del Protectorat 36 de Tarragona.

Visió exterior de l' EsglésiaCristo del Buen Amor a l' Església

      El Dissabte de Passió es celebra un Via Crucis per l' interior de l' Església.

Interior de l' Església durant el '' Via Crucis''

      Des de l' any 1996 la Confraria edita un Opuscle (petita obra literària) sobre temes relacionats amb la Setmana Santa i el programa d' actes. Tots els anys és presentat per un personatge de la vida social i cultural.

Els Presentadors de l' Opuscle han estat:
Opuscle 1996:   D. Josep María Solé i Poblet,
President de l' Agrupació d' Associacions de Setmana Santa de Tarragona.
Opuscle 1997:   D. Albert Vallvé i Navarro,
Ex-Senador i Advocat.
Opuscle 1998:   D. Joan Tortajada i Rodríguez,
Delegat Territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Opuscle 1999:   D. Joan Maria Pujals i Vallvé,
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Opuscle 2000:   Mossèn Miquel Barbarà i Anglès,
Vicari General de l' Arquebisbat de Tarragona.
Opuscle 2001:   D. Antoni Huber Company,
Degà del Col.legi d' Advocats de Tarragona i
Vice-President del Consell General de l' Advocacia Espanyola.
Opuscle 2002:   D. Josep Antoni Duran i Lleida,
President del Comitè de Govern d' Unió Democràtica de Catalunya.
Opuscle 2003:   Dña. María Luisa Expósito Molina,
Consellera de l' Àrea d' Ensenyament de l' Excm. Ajuntament de Tarragona i Diputada al Congrés.
Opuscle 2004:   D. Antoni Coll i Gilabert,
Director del Diari de Tarragona.
Opuscle 2005:   D. Josep Piqué i Camps,
President del Partit Popular de Catalunya.
Opuscle 2006:   D. Josep Poblet i Tous,
Alcalde de Vila-seca i Diputat al Parlament de Catalunya.
Opuscle 2007:   Dña. Lola Álvarez,
Directora General de la Agencia EFE.
Opuscle 2008:   D. Josep Mª Sabaté i Bosch,
Professor Emèrit d' Història Moderna a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Opuscle 2009:   D. Joan Miquel Nadal i Malé,
Diputat al Parlament de Catalunya.
Opuscle 2010:   Dña. Alicia Sánchez-Camacho,
Presidenta del Partit Popular de Catalunya i Senadora per designació autonòmica.
Opuscle 2011:   Dr. Joaquim Fortuny Vizcarro,
Vicari General de l' Arquebisbat de Tarragona.
Opuscle 2012:   Dña. Mª Mercè Martorell Comas,
Advocada de Família i Canonista.

      Presentació de l' Opuscle de 2012 a l' Església.

Presentació de l' Opuscle 2012

      La bandera de la Confraria es portada durant la Processó del Sant Enterrament de Divendres Sant per un personatge de la vida social i cultural.

Els Abanderats han estat:
Abanderat 1995:   D. José Liébana Benítez,
Vicepresident de la Confraria.
Abanderat 1996:   D. Pere Gibert i Porta,
Conseller de Turisme de l' Excm. Ajuntament de Tarragona.
Abanderat 1997:   Dña. María Luisa Expósito Molina,
Tinent d' Alcalde de Benestar Social de l' Excm. Ajuntament de Tarragona.
Abanderat 1998:   D. José María Parra Llonch,
Fiscal en Cap de l' Audiència de Tarragona.
Abanderat 1999:   D. Josep Poblet i Tous,
Alcalde de Vila-seca i Diputat a la Diputació de Tarragona.
Abanderat 2000:   D. Josep Boronat i Piqué,
Relacions Públiques de Dow Chemical Ibérica S.A.
Abanderat 2001:   D. Francesc Ricomà de Castellarnau,
Primer Tinent d' Alcalde de l' Excm. Ajuntament de Tarragona i Diputat al Congrés.
Abanderat 2002:   La Processó del Sant Enterrament de Divendres Sant va ser suspesa per causes meteorològiques.
Abanderat 2003:   D. Juan Carlos Boronat Rodríguez,
President de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Abanderat 2004:   Dña. María Mercè Martorell Comas,
Tinent d' Alcalde de Patimoni Històric-Artístic de l' Excm. Ajuntament de Tarragona.
Abanderat 2005:   D. Agustí Mallol Pons,
Tinent d' Alcalde de Medi Ambient de l' Excm. Ajuntament de Tarragona.
Abanderat 2006:   D. Josep Maldonado i Gili,
Diputat al Congrés.
Abanderat 2007:   Dña. Carme Duch Torrelles,
Tinent d' Alcalde d' Ensenyament i Universitats de l' Excm. Ajuntament de Tarragona.
Abanderat 2008:   D. Josep Anton Burgasé Rabinad,
President de l'Autoritat Portuària de Tarragona.
Abanderat 2009:   D. Manuel López Pasca,
Tinent d' Alcalde de Relacions Ciutadanes de l' Excm. Ajuntament de Tarragona.
Abanderat 2010:   D. Antonio Rodríguez Moreno,
Conseller de Manteniment i Parcs Públics de l' Excm. Ajuntament de Tarragona.
Abanderat 2011:   D. Jordi Miquel Sendra Vellvè,
Conseller de l' Excm. Ajuntament de Tarragona.
Abanderat 2012:   D. Luis Maestre Oliva,
President del Col.legi d' Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació de Tarragona.

      L' Abanderat de 2012 va anar acompanyat per les Confrares Dña. Rosario Benítez Moniz i Dña. Manoli Martínez Ríos.

Abanderat 2012


Ordre i Organització 2011       S' encarreguen de l' Ordre i Organització de la nostra Confraria durant la Processó del Sant Enterrament: Marc Cañellas Cucarella, Mercedes Enamorado Fernández, Josefina García Camacho, Julián Martínez Collados i Chema Núñez Fontiveros.JUNTA DIRECTIVA

Presidència de la Confraria durant la Processó

Presidente-Hermano Mayor José Manuel Núñez Domínguez
Vicepresidente José Liébana Benítez
Secretaria Mercedes Enamorado Fernández
Tesorero Julián Martínez Collados
Vocales María Corchero del Pino
José M. Santiago Santiago
Jesús Fernández Álvarez
Francisco Montes Castro
Marc Cañellas Cucarella
Carlos Salguero Gómez
Consiliario Mossèn Agustí Ayats Badía
Pàgina WEB realitzada per Chema Núñez Fontiveros