PROMESA ESCOLTA

Jo .......... pel meu honor i amb la gràcia de Déu prometo fer tot el que pugui per complir els meus deures envers Déu i la Pàtria per ajudar tothora l´altra gent per obeir la Llei Escolta.

 

LLEI ESCOLTA

Escoltes i Guies

ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom.

vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres.

aprenem a ser útils i a fer servei. som germans de tothom i treballem per la pau.

som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món.

defensem la natura i protegim la vida.

aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots.

som decidits i afrontem les dificultats sense por.

estimem el treball i volem fer bé les coses.

aprenem a estimar i a jugar net.

 

PREGÀRIA ESCOLTA

Senyor Jesús, que vinguèreu al món per salvar els homes i ensenyar-los de ser bons i de fer el bé, ensenyeu-nos de ser sempre generosos, d´estimar-vos i servir-vos com vós mereixeu, d´estimar i servir els altres per amor a vós, d´estimar i servir la pàtria més que a nosaltres mateixos, d´ajudar els seus fills a tractar-se amb cor de germans, de no tenir por de cap esforç ni sacrifici pel bé dels altres, de donar-nos sense miraments, de treballar no pensant en el repòs i en el plaer, i de no cercar altra recompensa, sinó la de saber que fem sempre la vostra santa voluntat. Amén.