ESTAT ESPANYOL


Administración pública: informació del serveis del govern espanyol dintre d´Internet.


DIRECCION GENERAL DE TRAFICO: informació del estat de les carreteres.Es colapsa ràpidament per excés de trànsit. ;-)

Instituto Nacional de Estadística

AGENCIA TRIBUTARIA: informació de quan i com fer la declaració de la renda

Yahoo! - Regional:Countries:Spain

Si, Spain: informació del Estat Espanyol des de l´embaixada espanyola a Canadà.