Un futur internauta Pàgina creada per Josep amb un editor de texte. Els gràfics estan fets amb el Paintbrush i gràcies a les Homepage de Manuel Barberán i Antonio Escalante. Esta provada amb Netscape 2.0 i amb aquestos mitjans tècnics:

Increible però amb aquestes condiciones es pot navegar per Internet i construir pàgines WEB.

Agraeixo la col.laboració de Eduard Marimón i Jose Martinez Asaiz.

El impresentable de lŽautor dŽaquesta Web i la familiaPàgina inicial / Benicarló / Links