Dades borsa de treball

Borsa de Treball en programes socialsIMPORTANT
"No escriure tot en majuscules, escriure normalment."

INTRODUCCIÓ BORSA DE TREBALL


El JIS , és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1994 i integrada per joves que treballa sensibilitzant i implicant la gent més joves en les solucions de problemes del seu entorn sempre fomentant valors de solidaritat , igualtat, tolerància i respecte.

Temes com ara la salut, la cooperació , la solidaritat o les relacions amb la gent gran són el dia a dia de la nostra entitat, sempre tractats des d'un punt de vista d'informació-formació , base de la implicació social d'un jove.

Per poder dur a terme aquesta tasca, el JIS centra la seva acció als centres educatius oferint activitats complementàries a l'educació reglada, en matèria de salut i solidaritat.

Aquesta acció és concreta en xerrades, tallers, diferents activitats lúdiques amb un rerafons formatiu... És tracta de forma a gent adolescent de manera dinàmica i interactiva.

És per això, que necessitem joves professionals (Diplomats, Llicenciats, o estudiants d'últims cursos de Psicologia, Treball Social, Educació Social, Pedagogia o Sociologia) disposats a treballar amb gent adolescent temes de salut i solidaritat, que són veritables reptes a l'ensenyament reglat, a l'hora que necessaris per poder donar al jove una educació integral.

Esteu interessats en el tema? Voleu treballar amb gent jove i aprendre amb ells? ....

Ompliu el següent formulari i entrareu a formar part de la nostra borsa de treball.

Aviat rebreu Noticies nostres!!!!

Aquest programa ha rebut el suport del Departament de Treball per la Convocatoria de Projectes de Nous filons d'ocupació a l'any 1999.

Envia'ns aquest formulari i rebrás notícies nostres:


NOM i COGNOMS:
 

Carrer i NUMERO:
 

POBLACIO:
 

PROVINCIA               COD. POSTAL      
                     

TELEFON (Amb Prefixe).


MES i ANY DE NAIXAMENT (mm/aa):
 

SEXO:
 

PROFESSIÓ. Indiqueu aquella professió en la desitja trobar feina, te més experiència o per a la que es considera més capacitat:
 

TITULACIÓ. Indiqueu la titulació de major nivell:
 

ÀMBIT PROFESSIONAL EN QUE DESITJA TREBALLAR:  

COL.LABORACIONS I VOLUNTARIAT: Encara que no tinguem la oferta de treball adient per a tú, vols col.laborar com a voluntari/a en programes socials per a col.lectius més desfavorits
 

ADREÇA DE CORREO ELECTRONIC (e-mail),

URL DE PAGINA WEB PROPIA, SI EN TE:
HISTORIAL ACADEMIC. Faci constar els estudis cursats, centre, dates i tituls obtinguts. Així com cursos, cursets, seminaris...


EXPERIENCIA LABORAL. Indiqueu la experiecia laboral, així com a voluntariat, dates d'inici i començament, tasques realitzades i experiencia adquirida dintre del camp social.:


IDIOMAS. Indiqueu els idiomes que coneix i el nivell que en te (alt, mig o baix):

Català                                Nivell:
Castellà                              Nivell:
Idioma 3:           Nivell:
Idioma 4:           Nivell:


OBSERVACIONS. Tot allò que consideri d'interés (aficions, pertenencia a associacions, experiencia a l'extrànger, etc.)Per a qualsevol informació d'altre tipus envia'ns un email a: jish@tinet.fut.es