SÍNDIC DE GREUGES

El Síndic de Greuges de Catalunya és la institució que defensa els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. Amb aquesta finalitat supervisa l'actuació de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya. El Síndic de Greuges demana informació a l'Administració, que està obligada a facilitar-li. En el curs de la investigació, el Síndic de Greuges pot fer suggeriments i recomanacions que, malgrat no tenir caràcter vinculant, són sovint acceptats. La institució del Síndic de Greuges de Catalunya és regulada per la Llei 14/1984, de 20 de març. És elegit pel vot àmpliament majoritari del Parlament de Catalunya i és políticament independent. No depèn de cap govern, i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència, informant anualment el Parlament de les actuacions realitzades i de la col·laboració prestada per les administracions.

Sol·licitud al Síndic (17/12/2002) (*)
Memòria del Síndic 2002 (*)
Informe al Parlament de l'any 2003 (*)
Pàgina web del Síndic de Greuges de Catalunya

(*)Es necessita tenir instal·lat l'ACROBAT READER. Mireu l'apartat de la revista.